Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Remeslá a cechy v starom Prešporku

Aktualizované:
Remeslá a cechy v starom Prešporku
Remeslá a cechy v starom Prešporku
SEGEŠ, Vladimír: Remeslá a cechy v starom Prešporku. Bratislava : Marenčin PT, 2010, 304 s., ISBN 978-80-8114-049-5
Publikácia obohacujúca edíciu Bratislava – Pressburg mapuje remeselníkov a ich záujmové združenia – cechy, ktoré zohrávali významnú úlohu v niekdajšom slobodnom kráľovskom meste Prešporku. Autor približuje dobovú atmosféru mesta od jeho vzniku až po zánik cechov v roku 1872, zloženie mestskej spoločnosti s dôrazom na remeslá a ich postavenie v hospodárskom, politickom i kultúrnom živote mesta. Opisuje vnútorný život prešporských cechov, pracovný proces, zvyky a obyčaje, cechovú subordináciu, práva a povinnosti majstrov, tovarišov, učňov ale aj fušerov. Kniha je bohato ilustrovaná dobovými rytinami, vyobrazeniami remeselníkov a ich dielní, cechových artefaktov ako pečatidlá, znaky, vývesné štíty či zvolávacie tabuľky a podobne.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky