Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Slovensko v dejinách 20. storočia

Aktualizované:
Slovensko v dejinách 20. storočia
Slovensko v dejinách 20. storočia
ČAPLOVIČ, Miloslav – STANOVÁ, Mária a kol.: Slovensko v dejinách 20. storočia. Kapitoly k spoločenským a vojensko-politickým udalostiam. K 70. narodeninám PhDr. Mariána Hronského, DrSc. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010, 393 s., ISBN 978-80-970434-1-4.

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-08-5
Kolektívna monografia vznikla pri príležitosti 70. narodenín historika Mariána Hronského, jedného zo zakladateľov vojenskej historickej vedy na Slovensku. Slovenskí a českí kolegovia z viacerých vedeckovýskumných inštitúcií z úcty k jeho celoživotnému dielu zamerali výskum svojich publikovaných kapitol na zásadné zmeny, ku ktorým v postavení Slovenska v celom horizonte 20. storočia došlo, pričom sa dotýkajú širokého spektra vzájomne previazaných determinantov vnútropolitického vývoja v kontexte československých dejín a širšej zahraničnej politiky.
 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky