Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Syntézy, monografie a zborníky VHÚ od roku 1993

Aktualizované:

Publikácie, ktoré majú otvorený prístup – open acess, umožňujú voľné bezplatné využitie obsahu a obrázkov pri zachovaní všetkých autorských a vydavateľských práv podľa verejnej licencie Creative Commons CC BY SA 4.0

Pikt 7

2015

Československá a slovenská vojenská symbolika

PURDEK, Imrich: Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie (1914 – 1945). Bratislava : Vojenský historický ústav, 2015, 322 s., fotogr., reg. ISBN 978-80-89523-31-3
e-ISBN 978-80-89523-32-0 (pdf, 79.28 MB)

Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov

Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. Autori: Segeš, Vladimír; Dangl, Vojtech; Čaplovič, Miloslav; Bystrický, Jozef; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal; Purdek, Imrich. Praha: Ottovo nakladatelství, 2015, 592 s., fotogr., ilustr., mp., reg. ISBN 978-80-7451-469-2 

Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny

Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny. Vojenské dejiny Slovenska 1939 – 1945 slovom a obrazom. Autori: Baka, Igor; Cséfalvay, František; Kralčák, Peter; Maskalík, Alex; Syrný, Marek. Bratislava : Pro Militaria Historica – Vojenský historický ústav, 2015, 167 s., fotogr., príl. ISBN 978-80-970768-2-5

Kapitoly zo života hrdinu Rudolfa Jasioka

SLEPCOV, Igor: Kapitoly zo života hrdinu Rudolfa Jasioka. Ed.: Bystrický, Jozef. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2015, 167 s., fotogr., príl. ISBN 978-80-89523-35-1
e-ISBN 978-80-89523-35-8 (pdf, 124.39 MB)

Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/1

SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/1. 1526 – 1648. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2015, 231 s., pram. a lit., obr. ISBN 978-80-89523-37-5
e-ISBN 978-80-89523-38-2 (pdf, 1.66 MB)

Doctrinal Change.

Doctrinal Change. Using the Past to Face the Present: Proceedings of the 14th Annual Conference of the Partnership for Peace Consortium Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group. Ed.: RAUGH, Harold E.; Comp.: CHORVÁT, Peter – MEDVECKÝ, Matej. Bratislava – Kodaň : Slovak Institute of Military History – Royal Danish Defense College, 2015, 160 p.

2014

Pramene k vojenským dejinám Slovenska V/2/1

BYSTRICKÝ, Jozef, ed.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska V/2/1. 1. čs. armádny zbor v ZSSR a jeho účasť na oslobodzovaní Slovenska v rokoch
1944 – 1945.
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 448 s., príl.,
reg. ISBN 978-80-89523 -28-3

Logo _ PDFfull text,  e-ISBN 978-80-89523-29-0

Naši v Perzskom zálive

PURDEK, Imrich – VITKO, Pavol: Naši v Perzskom zálive. Slovenskí a českí vojaci
v operáciách Púštny štít a Púštna búrka 1990 – 1991.
Bratislava: Komunikačný odbor MO SR – VHÚ, 2014, 184 s., fotogr., príl. ISBN 978-80-89261-44-4

Logo _ PDFfull text,  e-ISBN 978-80-89523-34-4

Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 – 1945

KRALČÁK, Peter: Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 – 1945. Bratislava : Pro Militaria Historica v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2014, 168 s., pram., reg., príl. ISBN 978-80-970768-1-8 Zámok2
Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 – 1945 (pdf, 94.52 MB)

Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk MV na Slovensku

ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
1. časť: e-ISBN 978-80-89523-33-7 (pdf, 40.83 MB) 2. časť: e-ISBN 978-80-89523-33-7 (pdf, 92.8 MB)

2013

Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom

SEGEŠ, Vladimír (vedúci aut. kolektívu) – DANGL, Vojtech – ČAPLOVIČ, Miloslav – BAKA, Igor – CSÉFALVAY, František – BYSTRICKÝ, Jozef – ŠTAIGL, Jan – ŠTEFANSKÝ, Michal – PURDEK, Imrich: Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom. Bratislava: Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2013, 407 s., fotogr., mp., reg., lit., ISBN 978-80-89523-18-4

Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945

CSÉFALVAY, František a kol.: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, 283 s., fotogr., ISBN 978-80-89523-20-7[autori: Baka, Igor; Balcová, Milena; Bystrický, Jozef; Čaplovič, Miloslav; Chorvát, Peter; Krajčírovič, Peter; Kralčák, Peter; Lichner, Ján; Maskalík, Alexej; Meško, Marek; Minařík, Pavel; Ondruš, Milan; Purdek, Imrich; Stanová, Mária; Šeďová, Božena; Šimunič, Pavol; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal; Šumichrast, Peter; Tulkisová, Jana; Zaťková, Jana] 
Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-27-6

Československá vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1939

PURDEK, Imrich: Československá vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1939. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2013, 158 s., fotogr., reg. ISBN 978-80-89523-23-8

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-24-5

Zabudnutí vojaci. Zajatci v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava 1914 – 1918.

ZAŤKOVÁ, Jana: Zabudnutí vojaci. Zajatci v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava 1914 – 1918. Bratislava : Vojenský historický ústav v spolupráci s o. z. Pro Militaria Historica, 2013, 175 s., tabl., mp., fotogr. ISBN 978-80-89523-21-4

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-22-1

Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/3. 1387 – 1526

SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/3. 1387 – 1526. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2013, 352 s., pram. a lit., obr., reg., ISBN 978-80-89523-25-2

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-26-9

2012

Vojvodcovia

DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír: Vojvodcovia. 111 osobností dejín Slovenska. Praha : Ottowo nakladatelství, s.r.o. v spolupráci s VHÚ Bratislava, 2012, 472 s., fotogr., pram. a lit., reg., ISBN978-80-7360-986-3

Studená vojna. Slovensko 1955 – 1962

ŠTEFANSKÝ, Michal: Studená vojna. Slovensko 1955 – 1962. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2012, 179 s., fotogr., reg., res., pram. a lit., ISBN 80-89523-16-0 

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-17-7

Elita armády. Československá vojenská generalita 1918 – 1992

MASKALÍK, Alex: Elita armády. Československá vojenská generalita 1918 – 1992. Košice : HWSK, s.r.o. v spolupráci s VHÚ, 2012, 1030 s., fotogr., príl., lit.,
ISBN 978-80-970941-0-2

Pramene obrany. Pamäti generála Jozefa Turanca.

BYSTRICKÝ, Jozef, ed.: Pramene obrany. Pamäti generála Jozefa Turanca. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, 31 s. fotogr. ISBN 978-80-89514-19-9.

Dejiny Uhorska a Slováci

MRVA, Ivan – SEGEŠ, Vladimír: Dejiny Uhorska a Slováci. Bratislava: Perfekt, 2012, s. 7-139, ISBN 978-80-8046-586-5

Generáli – slovenská vojenská generalita 1918 – 2012

ŠTAIGL, Jan a kol.: Generáli – slovenská vojenská generalita 1918 – 2012. 2. aktualizované a spresnené vyd. Bratislava : Magnet Press Slovakia v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2012, 231 s., fotogr., ISBN 978-80-89169-25-2
[autori: Baka, Igor; Bystrický, Jozef; Cséfalvay, František; Čaplovič, Miloslav; Chytka, Stanislav; Lichner, Ján; Maskalík, Alexej; Meško, Marek; Minařík, Pavel; Nižňanský, Jaroslav; Purdek, Imrich; Stanová, Mária; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal; Šumichrast, Peter]

Deň po dni SNP

CSÉFALVAY, František – MIČEV, Stanislav: Deň po dni SNP. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2012, 107 s., fotogr., ISBN 978-80-89514-18-2
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky