Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Vojenské dejiny Slovenska. VII. zväzok

Aktualizované:
Vojenské dejiny Slovenska. VII. zväzok
Vojenské dejiny Slovenska. VII. zväzok
BAKA, Igor – MASKALÍK, Alex – MEDVECKÝ, Matej – MINAŘÍK, Pavel: Vojenské dejiny Slovenska. VII. zväzok (1968 – 1992). Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2016, 361 s. ISBN 978-80-89169-34-4 
Posledný zväzok edičného projektu Vojenského historického ústavu, zameraného na spracovanie syntézy vojenských dejín Slovenska od najstarších čias po vznik Slovenskej republiky 1. januára 1993, prináša nielen množstvo nových informácií, ale aj sprievodnú fotodokumentáciu a viaceré zaujímavé prehľady, zoznamy a porovnania. Pri spracovaní daného obdobia od nástupu normalizácie po spojeneckej invázii v roku 1968 až do začiatku 90. rokov 20. storočia autori museli vychádzať z pôvodného archívneho výskumu ešte donedávna neprístupných a nepreskúmaných archívnych materiálov. V publikácii zamerali pozornosť na vojenské aspekty normalizačného procesu, na organizačný a dislokačný vývoj čs. armády na území Slovenska, zmeny vo vojenskom školstve, sociálne a materiálne zabezpečenie príslušníkov, politickú výchovu, armádny šport, rozvoj vojenského umenia, výzbroj a logistické zabezpečenie vojsk, zbrojársky priemysel na Slovensku a na ďalšie vojenské a vojensko-politické témy a ich slovenský aspekt. Osobitosti vývoja vojenstva na Slovensku mapujú vojenskí historici v celom sledovanom období v širšom kontexte vojenského vývoja spoločného československého štátu a taktiež v kontexte koaličných väzieb v rámci organizácie Varšavskej zmluvy. V období existencie ČSFR vychádzajú autori z pozície Slovenska v novej bezpečnostnej štruktúre, z nových vojensko-doktrinálnych aspektov, približujú redislokáciu a demokratizáciu čs. armády, demilitarizáciu spoločnosti, konverziu zbrojárskeho priemyslu, ako aj delenie federálnej armády. 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky