Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1

Aktualizované:
Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1
Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1
CHORVÁT, Peter – ZAŤKOVÁ, Jana – ČAPLOVIČ, Miloslav, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1. Rakúsko-uhorská armáda – Slováci – Slovensko v období prvej svetovej vojny 1914 – 1918. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2016, 429 s., lit., obr. príl. ISBN 978-80-89523-39-9 
 
Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1 (pdf, 22.66 MB)
Obsiahly zväzok pramennej edície z obdobia prvého globálneho vojnového konfliktu 20. storočia prináša preklady dobových dokumentov z maďarského a nemeckého jazyka vo ôsmich tematicko-chronologicko členených kapitolách. Vypuknutie vojny, čiastočnú a všeobecnú mobilizáciu rakúsko-uhorskej armády, frontovú službu vojakov, vpád ruskej armády na územie Slovenska, bojovú činnosť jednotiek rakúsko-uhorskej armády, pôsobenie jednotiek v zázemí na území Slovenska prezentujú a približujú konkrétne nariadenia, rozkazy, vyhlášky, rôznorodé hlásenia, telegramy, depeše, žiadosti, sťažnosti, prípisy a podobne. Dôležitým zdrojom poznania sú tiež vojnové denníky a zápisky, osobná korešpondencia vojakov, materiály z činnosti štátnej a verejnej správy, články z dobovej tlače a iné, dokumentujúce vojnovú každodennosť slovenských vojakov, reakcie civilného obyvateľstva a vojnové dôsledky. Nechýbajú ani dokumenty reflektujúce kragujevskú a ďalšie vojenské vzbury, činnosť vojenských stanných súdov, postupný rozklad rakúsko-uhorskej armády a revolty vojenských i civilných osôb na území dnešného Slovenska. Jednotlivé dokumenty sprevádzajú vysvetľujúce a doplňujúce informácie a vojnový kolorit dotvárajú taktiež zaujímavé obrazové dokumenty. 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky