Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Karpatský front 1914/1915

Aktualizované:
Karpatský front 1914/1915
Karpatský front 1914/1915
ČAPLOVIČ, Miloslav – DROBŇÁK, Martin – SZABÓ, Viktor – TURIK, Radoslav, eds.: Karpatský front 1914/1915. Bratislava : Vojenský historický ústav – Klub vojenskej histórie Beskydy, 2016, 311 s., fotogr., mp., tabl. ISBN 978-80-89523-43-6
Karpatský front 1914/1915 (pdf, 205.54 kB)
Kolektívna monografia slovenských, poľských a maďarských historikov je súborom konferenčných príspevkov z dvoch medzinárodných vedeckých stretnutí – v roku 2014 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom a v roku 2015 v Múzeu ukrajinskej kultúry SNM vo Svidníku. Obidve konferencie obsiahli nielen vojnové udalosti odohrávajúce sa na bojiskách karpatského regiónu v rokoch 1914 a 1915, ale aj vplyv a dôsledky bojovej činnosti na život civilného obyvateľstva a hospodárstvo danej oblasti. Viacrozmernému záberu konferencií zodpovedá aj štruktúra publikácie. Prvú, najrozsiahlejšiu, časť tvoria príspevky zamerané na vojnové operácie a jednotlivé boje v karpatskej lokalite východného frontu. Druhá časť je orientovaná na hospodárske, ekonomické a spoločenské aspekty vojenských udalostí. Nasledujú vojnové reflexie v spomienkach a dobovej tlači a príspevky poslednej časti sa venujú vojnovým cintorínom a pamätníkom. Autori vybavili príspevky poznámkovým aparátom a dotvorili ich zaujímavým fotografickým materiálom, mapkami, nákresmi a prehľadovými tabuľkami.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky