Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Ferdinand Čatloš – vojak a politik

Aktualizované:
Ferdinand Čatloš – vojak a politik
Ferdinand Čatloš – vojak a politik
BAKA, Igor – CSÉFALVAY, František – KRALČÁK, Peter a kol.: Ferdinand Čatloš – vojak a politik (1895 – 1972). Bratislava : Pro Militaria Historica v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2011, 309 s, pram. a lit., reg., fotogr., ISBN 978-80-970768-0-1 
Ferdinand Čatloš – vojak a politik (pdf, 152.66 MB)
Kolektívnu monografiu tvorí 11 chronologicky radených kapitol, v ktorých autori mapujú vojenskú a neskôr aj politickú kariéru kontroverznej, ale zároveň významnej osobnosti najnovších slovenských dejín – Ferdinanda Čatloša. Zamerali sa predovšetkým na jeho činnosť v rokoch druhej svetovej vojny. Ambíciou autorského kolektívu bolo sprístupniť životné osudy a činnosť ministra národnej obrany a hlavného veliteľa slovenskej armády v rokoch 1939 – 1944 v širšom kontexte zahraničnopolitických súvislostí a vnútorného života Slovenskej republiky. Spracovanie predmetnej problematiky je založené na pomerne širokej pramennej základni. Okrem odbornej literatúry autori zúročili aj svoj viacročný výskum problematiky slovenskej armády ako celku. Množstvo nových, dodnes neznámych informácií o Čatlošovi získali vďaka výskumu v zahraničných archívoch, najmä nemeckej proveniencie. Záujemcovia o vojenské dejiny Slovenska môžu na pozadí osudov Ferdinanda Čatloša sledovať dejiny slovenskej armády v dramatických rokoch druhej svetovej vojny. Súčasťou publikácie je aj bohatá fotografická príloha. 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky