Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Vojenské dejiny Slovenska, zv. V

Aktualizované:
Vojenské dejiny Slovenska, zv. V
Vojenské dejiny Slovenska, zv. V
CSÉFALVAY, František a kol.: Vojenské dejiny Slovenska, zv. V. (1939 – 1945).

Spoluautori: Baka, Igor – Katreba, Zoltán – Klubert, Tomáš – Šimunič, Pavol – Štefanský, Václav
Bratislava: Magnet Press Slovakia, 2008, 285 s., ISBN 978-80-89169-16-0
Piaty zväzok Vojenských dejín Slovenska je výkladom vojenskej stránky udalostí, spätých so vznikom a vývojom vojnovej Slovenskej republiky až po jej zánik a koniec druhej svetovej vojny na európskom kontinente. V piatich kapitolách sa autori venujú pôsobeniu slovenských a iných ozbrojených síl na území Slovenska, odbojovej aktivite Slovákov v zahraničí v čs. vojenských jednotkách, domácemu protifašistickému odboju a jeho vyvrcholeniu v Slovenskom národnom povstaní. Napriek tomu, že autori sa zamerali len na najdôležitejšie udalosti a aspekty mapovaného obdobia, čitateľovi predkladajú aj mnohé doteraz nepublikované informácie. Keďže publikácia nadväzuje na predchádzajúci zväzok projektu Vojenských dejín Slovenska, predpokladá čitateľskú znalosť dejinných súvislostí. Knihu dopĺňa množstvo dobových fotografií a farebná príloha, ktorá okrem iného predstavuje vojenské hodnosti, odznaky či niektoré vyznamenania z obdobia rokov 1939 – 1945.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky