Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

V službách vlasti, demokracie a mieru

Aktualizované:
V službách vlasti, demokracie a mieru
V službách vlasti, demokracie a mieru
PURDEK, Imrich a kol.: V službách vlasti, demokracie a mieru. 15 rokov Ozbrojených síl Slovenskej republiky 1993 – 2008 : In the Service of Country, Democracy and Peace. 15 Years of Slovak Armed Forces 1993 – 2008.

Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2008, 302 s., fotogr., ISBN 978-80-89169-14-6
Reprezentačná dvojjazyčná publikácia zo zlatej edície o vzniku, formovaní a pôsobení Ozbrojených síl Slovenskej republiky, o základných medzníkoch v systéme plnenia bezpečnostných záruk voči vlastnej krajine i v širšom medinárodnom kontexte európskeho i svetového bezpečnostného systému. Publikácia prierezovo informuje o vzniku Ministerstva obrany SR, Armády SR, armádneho veliteľstva, o jednotlivých druhoch vojsk, o vojenskom školstve, polícii, spravodajstve, opisuje transformačné procesy v slovenskej armáde v rokoch 1994 – 1998, reformu ozbrojených síl v rokoch 1999 – 2004, bezpečnostnú politiku a ozbrojené sily po vstupe do NATO, profesionalizáciu armády a vytváranie nového bezpečnostného prostredia, ako aj účasť Slovenska v operáciách medzinárodného krízového manažmentu – slovenské misie pod zástavou OSN, Európskej únie, NATO, v misiách OBSE, v koaličných operáciách. Okrem základnej faktografie prináša kniha viac ako 900 fotografií so slovenskými a anglickými popiskami a rozsiahlu obrazovú prílohu, ktorá obsahuje hodnostné označenia, vojenské rovnošaty, vojenské medaily a odznaky, rozlišovacie znaky, vojenské a bojové zástavy, štátne vyznamenania, znaky vojenských útvarov a zariadení a kompletnú galériu generálov rokov 1993 – 2008.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky