Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Slovensko a druhá svetová vojna

Aktualizované:
Slovensko a druhá svetová vojna
Slovensko a druhá svetová vojna
CSÉFALVAY, František – PÚČIK, Miloslav, zost.: Slovensko a druhá svetová vojna. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29. – 31. mája 2000.

Bratislava : Vojenský historický ústav, 2000, 427 s.
Slovensko a druhá svetová vojna (pdf, 193.21 MB)
Publikované príspevky prednesené na konferencii z príležitosti 55. výročia konca druhej svetovej vojny sa venujú širokému spektru otázok usporiadaných v dvoch paneloch. V rámci prvého panelu „Slovensko pod nemeckou nadvládou 1939 – 1945“ vojenskí historici, ako aj historici Historického ústavu SAV, tiež vedeckí pracovníci z vojenskohistorických pracovísk v Budapešti a SRN priblížili široké témy: rozbitie ČSR a odraz v informáciách diplomatov a spravodajcov, hodnotenie vojnovej Slovenskej republiky v historiografii za posledné desaťročie, pohľad na dejiny 2. svetovej vojny v ruskej historiografii na konci 20. storočia; z pohľadu maďarského historika to bol príspevok o vzťahu Maďarska a 1. Slovenskej republiky, príspevky sa dotkli základných otázok vnútropolitického a zahraničnopolitického života 1. SR, Homolovho puču v českej a slovenskej historiografii. Referátom Slovensko vo vojenských kalkuláciách Nemeckej ríše 1939-45 prispel vojenský historik zo SRN. Druhý panel „Spoločnosť a armáda na Slovensku v rokoch 1939 – 1945“ rovnako zahrnul široký okruh otázok: slovenská armáda a spoločnosť, účasť slovenskej armády na východnom fronte, či už pozemných vojsk, alebo obrnených jednotiek, ako aj príslušníkov Vzdušných zbraní. Tiež do kontextu príspevkov bol zahrnutý referát o slovenských jednotkách nasadených na výstavbu opevnení v Taliansku, či o konci slovenskej armády. Ústupové boje maďarských vojsk na území Slovenska 1944 – 1945 boli hlavnou náplňou príspevku maďarského vojenského historika.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky