Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 1948 – 1968

Aktualizované:
Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 1948 – 1968
Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 1948 – 1968
PÚČIK, Miloslav – STANOVÁ, Mária, zost.:
Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 1948 – 1968.
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 17. – 19. septembra 1996.

Bratislava : Vojenský historický ústav MO SR, 1997, 297 s.
Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 1948 – 1968 (pdf, 145.49 MB)
Prvá časť zborníka „Vojenskopolitické a vojenské aspekty utvárania sovietskeho bloku a ich slovenské súvislosti v rokoch 1948 – 1954“ prináša nasledujúce konferenčné príspevky: Barnov-ský, Michal: Politický vývoj Slovenska po februárovom prevrate 1948 a jeho medzinárodné súvislosti; Vondrášek, Václav: Základné rysy bezpečnostnej politiky čs. štátu po februári 1948; Štaigl, Ján: Vojensko-politické a vojensko-strategické postavenie Slovenska po 2. svetovej vojne a jeho zmeny po februári 1948; Havlíček, Juraj: Postoje príslušníkov čs. armády na Slovensku k februárovým udalostiam; Žatkuliak, Jozef: Vonkajšie a vnútorné aspekty politických represálií na Slovensku, Bílek, Jiří: Armáda na Slovensku ako objekt a subjekt politických represálií; Jasiak, Marek: Proces s R. Slánským a represie v poľskej armáde, Okváth, Imre: Špecifiká vojenskej politiky Maďarska počas prvých rokov studenej vojny (1945 – 1954). Druhá časť zborníka „Slovensko a armáda v mocenských siločiarach Európy 1955 – 1968“ obsahuje príspevky: Púčik, Miloslav: Slovensko v bezpečnostnom systéme medzi východom a západom v období rokov 1960 – 1968; Kollár, Pavol: Vojensko-zemepisné postavenie Slovenska 1955 – 1968; Štaigl, Ján: Vojenské opatrenia na Slovensku v súvislosti s vývojom v Maďarsku na jeseň 1956; Horváth, András: Politické zmeny v stredoeurópskom regióne a vojenká politika Maďarska v období rokov 1954 – 1963; Pauer, Ján: Západ a československá kríza 1968; Štefanský Michal: Slovenská spoločnosť v roku 1968; Gašpierik, Ľubomír: Slovenský prvok v období Pražskej jari; Púčik, Miloslav: Vojenská okupácia Slovenska časťou vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968; Williams, D. K.: Normalizácia v ČSSR; Chrastil, Silvestr: Reflexie Slovenska v českej politike v roku 1968. Zborník zahŕňa aj príspevky, ktoré odzneli v diskusii: Tkáč, Vincent: O formovaní koncepcie ideologickej práce v armáde ČSR 1948 – 1953; Pešek, Ján: Politicko-mocenské súvislosti postavenia Slovenska v procese začleňovania do sovietskeho bloku a Pešek, Ján: Postoje slovenskej spoločnosti v čase tzv. maďarských udalostí na jeseň 1956.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky