Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 – 1945

Aktualizované:
Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 – 1945
Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 – 1945
ŠTEFANSKÝ, Václav: Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 – 1945.

Bratislava : MO SR vo Vyd. a inf. agentúre, 2000, 114 s., fotogr., príl.,

ISBN 80-8884-32-8

Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 – 1945 (pdf, 50.83 MB)
Prvá vedecká práca o pôsobení slovenských vojakov v Taliansku počas druhej svetovej vojny. Autor sa v nej nezameral len na spracovanie histórie 2. slovenskej technickej divízie, ale tiež na odbojovú činnosť jej príslušníkov od príchodu do Talianska na konci roka 1943 až po vypuknutie povstania v severnom Taliansku v apríli 1945 a účasť Slovákov v ňom. Okrem analýzy účasti slovenských vojakov v talianskom partizánskom hnutí a mapovania podielu príslušníkov divízie na bojoch s nemeckými nacistami a talianskymi fašistami v čase talianskeho národného povstania autor hodnotí účasť Slovákov na talianskom odboji v konfrontácii s podmienkami a prejavmi domácej odbojovej činnosti a v širšom kontexte vývoja vojnových udalostí. Vojnový kolorit dokresľujú fotografie z Vojenského historického archívu a „Zoznam príslušníkov partizánskeho hnutia u 1. čsl. divízie v Itálii 1945“. Rezistenciu vojakov 2. slovenskej technickej divízie autor hodnotí ako neoddeliteľnú súčasť histórie slovenského národnooslobodzovacieho hnutia.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky