Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Boj o Slovensko a Trianon 1918 – 1920

Aktualizované:
Boj o Slovensko a Trianon 1918 – 1920
Boj o Slovensko a Trianon 1918 – 1920
HRONSKÝ, Marián: Boj o Slovensko a Trianon 1918 – 1920.

Bratislava : Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, 1998, 326 s., fotogr., mp., reg., ISBN 80-88878-14-4
Zámerom publikácie je osvetliť jedno z kľúčových období našich najnovších národných dejín, v ktorom narastal a vyvrcholil národnooslobodzovací zápas Slovákov a Čechov za prvej svetovej vojny. Slovensko sa vymanilo zo sféry bývalého Uhorska a začlenilo sa do samostatného česko-slovenského štátu. O jeho územie sa odohral diplomatický i vojenský boj a v dramatickom, ale zdĺhavom procese sa utvárali jeho hranice pod rozhodcovstvom Parížskej mierovej konferencie. Aj Slovensko vstúpilo do víru stredoeurópskeho politického diania. Autor priblížil udalosti i vzťahy v širších medzinárodných väzbách, najmä v súvislosti s mocensko-politickou situáciou panujúcou v strednej Európe. Sústredil sa na udalosti rokov 1918 –1920, ktoré vyvrcholili podpísaním Trianonskej mierovej zmluvy. Poukázal na to, že Trianon bol logickým zavŕšením cieľavedomej odnárodňovacej politiky maďarských vlád v čase dualizmu, ktorá viedla nielen k národnooslobodzovaciemu hnutiu ujarmených národov a národností mnohonárodnostného, polofeudálneho a nedemokratického štátu, ale aj k rozpadu Uhorska.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky