Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Slovenské letectvo 1939 – 1944, zv. 2

Aktualizované:
Slovenské letectvo 1939 – 1944, zv. 2
Slovenské letectvo 1939 – 1944, zv. 2
ŠUMICHRAST, Peter – KLABNÍK, Viliam: Slovenské letectvo 1939 – 1944, zv. 2.

Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2000, 157 s., fotogr., obr., tabl.,

ISBN 80-968073-6-6

V publikácii autori sprístupňujú v danom období neznáme, resp. málo známe skutočnosti, ktoré sa viažu k histórii slovenského letectva z rokov 1942 – 1945. Súčasne sa pokúsili aj o vyvrátenie niektorých legiend a mýtov, ktoré v povojnovom období ponúkli čitateľom niektorí historici a historizujúci publicisti odvolávajúci sa na spomienky bývalých príslušníkov slovenského vojnového letectva. Časť týchto pamätníkov ale o svojej vojenskej službe vo Vzdušných zbraniach buď mlčala, alebo ju z existenčných dôvodov účelovo skresľovala. Autori oboznamujú čitateľa s problematikou histórie slovenských Vzdušných zbraní. Svoju pozornosť sústreďujú predovšetkým na vývoj organizačnej štruktúry veliteľstva Vzdušných zbraní a jeho podriadených jednotiek, na jeho materiálno-technické zabezpečenie letectva, prípravu leteckého personálu, ako aj na frontové nasadenie leteckých jednotiek na východnom fronte v rokoch 1942 – 1943.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky