Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat

Aktualizované:
Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat
Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat
HRONSKÝ, Marián – ČAPLOVIČ, Miloslav, zost.:
Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat.
Zborník príspevkov a materiálov z vedeckej konferencie v Bratislave 4. – 5. mája 1999.

Bratislava : Vojenský historický ústav, 1999, 245 s.
Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-02-3
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie organizovanej v roku 80. výročia tragickej smrti generála M. R. Štefánika prináša nové historické fakty a pohľady na jeho život a činnosť predovšetkým vo vojenskej, politickej a diplomatickej rovine a reflektuje tiež jeho odkaz a tradície. Nosnou časťou sú príspevky, ktoré sa týkajú Štefánikovej činnosti v rámci čs. zahraničného odboja od konca roku 1915 až do jeho smrti – pozícia v organizovaní a budovaní čs. zahraničného vojska, riešenie odbojových problémov v Rusku, Francúzsku, USA, Taliansku, prierez vojenskej a diplomatickej kariéry, zložité postavenie čs. légií na Sibíri, postoje Štefánika vo víziách a diplomacii na rozhraní vojny a mieru. Zborník prináša aj príspevky, ktoré sa vzťahujú k obdobiu Štefánikových štúdií v Prahe, k pobytu v Paríži, k obdobiu vojnového letca, analyzujú jeho miesto v dobovej slovenskej tlači, orientujú sa tiež na jeho odkaz v čs. armáde a spoločnosti v medzivojnovom období, v umeleckej literatúre, faleristike a skúmajú i jeho miesto v českých a slovenských učebniciach dejepisu po roku 1989.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky