Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Židovský tábor v Novákoch 1941 – 1944

Aktualizované:
Židovský tábor v Novákoch 1941 – 1944
Židovský tábor v Novákoch 1941 – 1944
BAKA, Igor: Židovský tábor v Novákoch 1941 – 1944.

Bratislava : Zing Print, 2001, 129 s., fotogr., mp., tabl., ISBN 80-88997-10-0
Jedna z prvých publikovaných vedeckých prác, ktorá hlbšie rekonštruuje pomery v konkrétnom židovskom pracovnom tábore. Po úvodnej genéze nútenej pracovnej povinnosti Židov na Slovensku v rokoch 1939 – 1945 a analýze príčin, ktoré viedli k vzniku židovských pracovných táborov sa autor v práci venuje konkrétnej výstavbe jedného z troch veľkých židovských táborov na Slovensku – tábora v Novákoch. Podrobne popisuje funkcie, ktoré tento tábor plnil počas deportácií od marca 1942 do augusta 1944. Okrem organizačno-pracovnej štruktúry, výrobnej činnosti (výroba konfekcie) spomína ilegálne hnutie v tábore a zaoberá sa tiež každodenným životom – táborový režim, samospráva, životná úroveň, pozícia detí a mládeže, kultúrny, telovýchovný, náboženský život a podobne. Autor prezentuje židovský tábor ako symbol rasovej a politickej perzekúcie na Slovensku a odborný text dopĺňa krátkym výsekom spomienok, prehľadnými tabuľkami a výpovednými dobovými fotografiami.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky