Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Od rytierstva po žoldnierstvo

Aktualizované:
Od rytierstva po žoldnierstvo
Od rytierstva po žoldnierstvo
SEGEŠ, Vladimír: Od rytierstva po žoldnierstvo. Stredoveké vojenstvo v Uhorsku so zreteľom na Slovensko.

Bratislava : MO SR vo Vyd. a inf. agentúre, 2004, 263 s., obr., pram. a lit., reg., ISBN 80-88842-73-5
Od rytierstva po žoldnierstvo (pdf, 197.65 MB)
Historické udalosti a vývoj stredovekého vojenstva podáva autor z celouhorského pohľadu a v detailnejších informáciách sa zameriava na oblasť Slovenska od roku 1301 do roku 1526. Vývoj a formovanie uhorskej vojenskej legislatívy odráža geopolitickú situáciu, spoločenské vzťahy a premeny spoločnosti. Z praktických stránok vývoja vojenstva autor rozvádza vývoj obranného systému Uhorska, organizáciu branných síl, úroveň výstroja a výzbroje, hmotného zabezpečenia vojakov, národnostného zloženia vojska.
Zvláštnu pozornosť vymedzuje mestskému vojenstvu, odrazu rytierstva a rytierskej kultúry v uhorskom stredovekom vojenstve a medzi šľachtou. Predstavuje tiež najvýznamnejšie bojové udalosti a aktivity na území Horného Uhorska od začiatku 14. storočia po bitku pri Moháči. Čitateľ nájde v publikácii aj detailné spracovanie niektorých dôležitých aspektov uhorského vojenstva – napr. popisy vojska kráľa Mateja Korvína, vrátane používanej taktiky; v chronologickom prehľade sú to zase konflikty s husitmi a následne s bratríkmi. Knihu dopĺňajú dobové kresby, mapky, prehľadné a precízne schémy, cudzojazyčné resumé a registre.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky