Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

The struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon 1918 – 1920

Aktualizované:
The struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon 1918 – 1920
The struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon 1918 – 1920
HRONSKÝ, Marián:
The struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon 1918 – 1920.


Bratislava : Veda, 2001, 407 s., dok., fotogr., mp., ISBN 80-224-0677-5
Monografia je upraveným a doplneným vydaním slovenskej publikácie Boj o Slovensko a Trianon 1918 – 1920. V porovnaní so slovenskou verziou má koncepčnú úpravu s väčším dôrazom na vedecký charakter práce súvisiaci so širšou pramennou bázou a celkovým heuristickým charakterom. Cieľom práce je osvetliť postavenie Slovenska v období od rozpadnutia Rakúsko-Uhorska do podpísania mierovej zmluvy s Maďarskom v Trianone, ako výsledok gradácie boja za nezávislosť Česko-slovenského štátu. A to na pozadí širšej domácej a medzinárodnej situácie.
Problematika je spracovaná vo viacerých rovinách. V prvej zachytil autor celkový vývojový trend Slovenska, v druhej rovinu slovensko-maďarských vzťahov, osobitne v zápase proti pokusom Maďarska udržať nadvládu nad Slovenskom. V tretej sledoval česko-slovenský kontext pri formovaní spoločného štátu a postavenie Slovenska v novom štáte. Názvy kapitol sú identické s kapitolami v pôvodnej slovenskej publikácii, anglická verzia je však obsahovo od tretej kapitoly (celkovo šesť kapitol) rozšírená.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky