Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918

Aktualizované:
Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918
Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918
DANGL, Vojtech – VARGA, János J., ed.: Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918. (Vojenské, politické, hospodárske aspekty a súvislosti). Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 14. – 15. novembra 2001: Hadsereg, város, társadalom a 15. századtól 1918-ig. (Katonai, politikai, gazdasági aspektusok és össze-függések).
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2002, 359 s. 
Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-01-6
Autormi publikovaných príspevkov z konferencie sú jednak slovenskí vojenskí historici a tiež maďarskí vojenskí historici, ktorí spolupracujú na výskume spoločného úseku dejín aj v rámci Maďarsko-slovenskej komisie historikov.
Tematika konferencie zahrnula široké spektrum otázok v snahe osvetliť problematiku vzťahu mesto – armáda. Vojna a mesto sú priblížené vo svetle vojen minulých, práve prebiehajúcich i v príprave na tie budúce. Mestá sú prezentované nie všeobecne, ale ako konkrétne štruktúry záujmov, vzťahov, ale aj ako významná súčasť štátu. Za prínos možno považovať aj to, že sa tu prezentovali aj často mytologizované témy, ktoré nesú v sebe istý nadhľad, či už to boli hajdúsi,  Jiskra alebo v slovensko-maďarskom historickom diskurze kontroverzné obdobie stavovských povstaní v 17. – 18. storočí a rokoch 1848 – 1849. Ďalším prínosom je citeľná snaha vidieť dejiny Karpatskej kotliny v širších geopolitických súvislostiach.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky