Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Slovensko vo vojnách a v konfliktoch v 20. storočí

Aktualizované:
Slovensko vo vojnách a v konfliktoch v 20. storočí
Slovensko vo vojnách a v konfliktoch v 20. storočí
ŠTEFANSKÝ, Michal – PURDEK, Imrich, ed.: Slovensko vo vojnách a v konfliktoch v 20. storočí. Zborník referátov z vedec-kej konferencie v Bratislave 15. – 16. októbra 2002.

Bratislava : Vojenský historický ústav, 2003, 261 s., tabl.

Logo_PDFfull text,  e-ISBN 978-80-970434-9-0
Príspevky publikovaného zborníka sa dotýkajú najpálčivejších tém, ktoré sa udiali počas obdobia jedného storočia. Okrem účasti Slovenska na bojových operáciách v prvej svetovej vojne na strane Rakúsko-Uhorska (v zimných a jarných mesiacoch 1914 – 1915 bolo toto územie operačným pásmom a bojiskom armád východného frontu, malo geostrategický význam v čase ruskej ofenzívy v Karpatoch pre obe bojujúce strany), sú v príspevkoch zahrnuté tiež reálie druhej svetovej vojny.
Najviac frekventovanými témami tohto obdobia, ktoré sú v centre pozornosti nielen historikov, ale aj verejnosti, je maďarsko-slovenský konflikt v marci 1939, účasť slovenských ozbrojených zložiek na ťažení proti Poľsku, ako aj na východnom fronte proti Sovietskemu zväzu, ktorá vyplynula zo satelitného postavenia Slovenska vo vzťahu k Nemecku. Hodnotenie Slovenského národného povstania je stále aktuálnou témou, ktorá polarizuje spoločnosť. Témy sa dotýkajú aj reálneho a potenciálneho zatiahnutia Slovenska do ozbrojených konfliktov v medzivojnovom období a po skončení vojny. Na fenomén studenej vojny v zborníku najvýraznejšie reflektujú referáty o jej charaktere a dôsledkoch pre Československo v rokoch 1951 – 1953 a tiež o vojenskej identite Slovenska v podmienkach studenej vojny od polovice 60. rokov.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky