Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Operačný agentúrny prieskum československého vojenského výzvedného spravodajstva (1960 – 1989)

Vypublikované:
Operačný agentúrny prieskum československého vojenského výzvedného spravodajstva (1960 – 1989)
Operačný agentúrny prieskum československého vojenského výzvedného spravodajstva (1960 – 1989)
PÚČIK, Miloslav. Operačný agentúrny prieskum československého vojenského výzvedného spravodajstva (1960 – 1989). Bratislava : Slov. pedagog. nakl. – Mladé letá, s. r. o. v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2023, 404 s., fotogr., pram. a lit. ISBN 978-80-10-04209-8.
Vedecká monografia je spracovaná na základe rozsiahleho archívneho výskumu v domácich a zahraničných archívoch. Čitateľovi odkrýva doposiaľ málo poznanú činnosť československej vojenskej rozviedky v rokoch 1960 – 1989. Pred rokom 1989 bola táto téma tabuizovaná.
Autor sa zameral na spracovanie problematiky operačného agentúrneho prieskumu, ktorý bol jedným z druhov prieskumu vojenskej rozviedky. V jednotlivých kapitolách sa čitateľ dozvie o prioritách činnosti tohto prieskumu, jeho záujmových priestoroch, v ktorých pôsobili agentúrne siete a akú činnosť vykonávali jednotlivé agentúrne prostriedky – agenti, spolupracovníci a informátori. Operačný agentúrny prieskum monitoroval a získaval dôležité informácie o hlavných záujmových objektoch v štátoch, ktoré sa v tom čase považovali za protivníka. Súčasne približuje prípravy vojenských stratégov tzv. východného bloku na predpokladaný scenár vypuknutia vojnového konfliktu s NATO. Vysvetľuje špecifickú úlohu, ktorú mala splniť armáda vtedajšieho vládnuceho československého režimu. Súčasťou monografie je aj rozsiahly poznámkový aparát, ktorý čitateľovi sprostredkúva ďalšie hodnotné informácie. Vysvetlenie mnohých odborných pojmov agentúrnej terminológie je prínosom nielen pre laickú, ale aj odbornú verejnosť.
Návrat na začiatok stránky