Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Stavebné riaditeľstvo veliteľstva VII. zboru Bratislava. Inventár.

Vypublikované:
Stavebné riaditeľstvo veliteľstva VII. zboru Bratislava. Inventár.
Stavebné riaditeľstvo veliteľstva VII. zboru Bratislava. Inventár.
MINÁRIKOVÁ, Katarína. Stavebné riaditeľstvo veliteľstva VII. zboru Bratislava. Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, 136 s. e-ISBN 978-80-89523-91-7.
Archívny fond Stavebné riaditeľstvo veliteľstva VII. zboru Bratislava vo Vojenskom historickom archíve má 66 inventárnych jednotiek a obsahuje predovšetkým písomné dokumenty, projekčné stavebné plány, nákresy, skice, schémy a mapy. V rámci jednotlivých rokov je materiál členený do tematických skupín podľa zamerania dokumentov. Samostatne sú vyčlenené plány, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých lokalít. Podobne samostatnú skupinu tvoria aj zmluvy. Archiválie vznikli v predvojnových rokoch 1937 – 1939 a týkajú sa vojenskej stavebnej činnosti v oblasti pôsobnosti veliteľstva VII. zboru Bratislava. Pod riaditeľstvo patrila aj Stavebná správa Banská Bystrica, Stavebná správa Bratislava a Stavebná správa Komárno. Prehľadný inventár, ktorý obsahuje aj menný a miestny register, predstavuje dôležitú pomôcku pri bádateľskej práci zameranej na stavebnú činnosť v armáde na Slovensku v danom období. 
Návrat na začiatok stránky