Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Slováci v rovnošatách 1848 – 2020. Pracovný zošit I.

Vypublikované:
Slováci v rovnošatách 1848 – 2020. Pracovný zošit I.
Slováci v rovnošatách 1848 – 2020. Pracovný zošit I.
JURKOVÁ, Viera – DANKO, Lukáš. Slováci v rovnošatách 1848 – 2020. Pracovný zošit I. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2023, 34 s. ISBN 978-80-89523-94-8.
Prezentačná a vzdelávacia činnosť múzeí v súčasnosti zohráva nezastupiteľnú úlohu aj vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov a študentov. V záujme VHÚ – Vojenského historického múzea, jediného špecializovaného múzea svojho druhu na Slovensku, je preto rozvíjať aktivity aj v tejto oblasti. V roku 2021 bola vo VHM v Piešťanoch otvorená druhá stála expozícia Slováci v rovnošatách 1848 – 2020, ktorej hlavnou myšlienkou je prezentovanie výstroja našich vojakov v kontexte nielen samotných vojenských dejín, ale aj na pozadí politických a spoločenských zmien. Zložitosť problematiky a náročnosť témy, ktorá nie je súčasťou učebných osnov, no na druhej strane čoraz väčší záujem aj najmladších návštevníkov o prehliadku expozície, podnietili myšlienku vytvorenia prvého múzejno-pedagogického materiálu, ktorý by túto tému spracoval hravou a pútavou formou.
Pracovný zošit, ktorý vznikol v spolupráci s výtvarníčkou Barborou Kollárovou a pedagogičkou Hanou Blažekovou, je primárne určený pre deti vo veku 8 – 13 rokov a priamo nadväzuje na vedomosti, ktoré si žiaci osvojili počas prehliadky expozície. Obsahuje takmer 40 úloh, ktoré sú zamerané najmä na rozvoj tvorivosti, kritického a logického myslenia, zrakového vnímania, pamäti, kreativity a rozvoja slovnej zásoby. Súčasťou je aj spoločenská hra a pexeso, ktoré prezentuje vybrané zbierkové predmety z expozície.
Návrat na začiatok stránky