Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Život v službe vlasti : Pamätnica vydaná pri príležitosti životného jubilea Imricha Purdeka

Aktualizované:
Život v službe vlasti : Pamätnica vydaná pri príležitosti životného jubilea Imricha Purdeka
Život v službe vlasti : Pamätnica vydaná pri príležitosti životného jubilea Imricha Purdeka
Život v službe vlasti : Pamätnica vydaná pri príležitosti životného jubilea Imricha Purdeka / Zost.: Vladimír Segeš – Božena Šeďová. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2023, 295 s., fotogr., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-92-4.   Zámok2
Život v službe vlasti : Pamätnica vydaná pri príležitosti životného jubilea Imricha Purdeka (pdf, 21.31 MB)
V prvej časti pamätného zborníka – Spomienky a zdravice si na I. Purdeka spomínajú dávnejší kolegovia a súčasní priatelia, ktorí približujú spoločne strávené roky v rámci stredoškolského a vysokoškolského štúdia, pôsobenie v čs. armáde, ale predovšetkým na Ministerstve obrany SR a vo Vojenskom historickom ústave. Príspevky druhej časti už majú vedecký charakter a sú zaujímavou mozaikou slovenských dejín od rytierstva v stredovekom Uhorsku až po americko-slovenské vzťahy v 70. rokoch 20. storočia. Venujú sa napríklad vojenskej symbolike v znakoch stolíc na Slovensku, vzťahu armády a mestskej spoločnosti v medzivojnovom období, slovenskej armáde v období 2. svetovej vojny, čs. armáde v súvislosti s prvým výročím vojenskej intervencie v auguste 1968, ale aj múzejným súvislostiam vojenských dejín. Vojenské osobnosti prezentujú príspevky o legionárovi Aloisovi Hégrovi, významnom letcovi plk. Júliusovi Trnkovi a generálovi Jánovi Ambrušovi. Ako každú, aj túto pamätnú publikáciu uzatvára bibliografia publikačnej tvorby jubilanta Imricha Purdeka.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky