Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Kronika Slovenského štátu 1941 – 1943.

Aktualizované:
Kronika Slovenského štátu 1941 – 1943.
Kronika Slovenského štátu 1941 – 1943.
HALLON, Ľudovít a kol. Kronika Slovenského štátu 1941 – 1943. Praha : Ottovo nakladatelství v spolupráci s Historickým ústavom SAV a VHÚ, 2022, 272 s. : fotogr., reg., pram a lit. ISBN 978-80-7451-859-1. [Autorský kolektív: Igor Baka, Anna Falisová, Martina Fiamová, Katarína Haberlandová, Ľudovít Hallon (vedúci aut. kolektívu), Matej Hanula, Ján Hlavinka, Ján Holko, Ľubica Kázmerová, Matej Medvecký, Miroslav Sabol, Michal Schvarc]. 
Po úspešnom prvom diele kroniky, mapujúcom obdobie od vzniku Slovenského štátu do napadnutia Sovietskeho zväzu nacistickým Nemeckom, predstavuje rozšírený autorský kolektív Historického ústavu SAV a Vojenského historického ústavu v identickej formálnej úprave a kvalitnom textovom i fotografickom prevedení udalosti nasledujúcich vojnových rokov. Chronologický sled hesiel sumarizuje populárno-vednou formou najdôležitejšie udalosti od začiatku východného ťaženia nacistického Nemecka v júni 1941, ktorého súčasťou bola aj slovenská armáda, medzinárodné postavenie Slovenského štátu, jeho mocensko-represívny aparát a ideologické ukotvenie, slovensko-nemecké vzťahy, úroveň vojenstva a pozíciu slovenskej armády, postupné formovanie domáceho a zahraničného odboja, vplyv Tretej ríše na určité oblasti hospodárstva. Autori taktiež približujú každodennosť slovenského života, kultúrny, vedecký, umelecký rozvoj, životnú úroveň, sociálne pomery a pod. Opisovanú situáciu a dianie dokresľujú autentické fotografie, obrázky, dobová tlač a ukážky dokumentov, mapky, propagandistický materiál, a tiež na okrajoch strán umiestnený stručný chronologický prehľad slovenského a medzinárodného vývoja. Kroniku dopĺňa menný register a rozsiahly zoznam prameňov a literatúry.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky