Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/2. 1792 – 1847

Aktualizované:
Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/2. 1792 – 1847
Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/2. 1792 – 1847
SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/2. 1792 – 1847. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, 270 s., obr., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-81-8. Zámok2
Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/2. 1792 – 1847 (pdf, 3.66 MB)
Nadväzujúca druhá časť tretieho zväzku čitateľsky už známej edície Vojenského historického ústavu prináša zaujímavý výber 50 dokumentov, a to nielen z hľadiska vojenského, ale aj vojensko-politického, štátnopolitického a geografického. Jednotlivým dokumentom predchádza rozsiahla štúdia k vojenskej minulosti predmetného obdobia, ktorému dominovali francúzske revolučné vojny a vojny protinapoleonské, ktoré po Viedenskom kongrese determinovali zmeny vo vojenstve, rozvoj zbrojárskej výroby a významné reformy v habsburskej armáde. Predmetný súbor prameňov tvoria zaujímavé listy a korešpondencia, súdne písomnosti, novinové správy, piesne, vojenské normatívy a reglementy, zákonné články, inštrukcie, rôzne súpisy a výkazy a podobne. Každý dokument je vybavený prehľadným perexom, doplňujúcim poznámkovým aparátom a údajmi o uložení, edíciách, prípadne súvisiacej literatúre. Ako každú, tak i túto časť prameňov uzatvára chronologický prehľad najdôležitejších udalostí, prehľad panovníkov, uhorských hodnostárov a pápežov a zoznam použitých a odporúčaných prameňov, edícií a literatúry.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky