Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš (1945 – 1970). Inventár.

Vypublikované:
Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš (1945 – 1970). Inventár.
Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš (1945 – 1970). Inventár.
ONDRUŠ, Milan. Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš (1945 – 1970). Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, 257 s. e-ISBN 978-80-89523-90-0.
Archívny fond VVTŠ Liptovský Mikuláš vo Vojenskom historickom archíve obsahuje spisový materiál a rozkazy z rokov 1949 až 1970 a časť školskej dokumentácie, pričom mladšie písomnosti (od roku 1971) sú uložené vo Vojenskom archíve – centrálnej registratúre v Trnave a školská dokumentácia v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. V úvodnej časti inventára autor prináša nielen prierez histórie predmetnej školy, ale aj jej predchodcov a nástupcov, vrátane súčasnej Akadémie ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika a zaujímavo ju dotvára farebnými vyobrazeniami znakov a pod. Samotná inventárna časť obsahuje rozkazy, písomnosti k SNP, chronologicky radené odtajnené a obyčajné písomnosti, protokoly o úrazoch i štatistiky. Nasledujú abecedné zoznamy bakalárskych prác (1994 – 1998), diplomových prác (1982 – 2001), dizertačných (1983 – 2006), autoreferátov dizertačných prác (1988– 2006), habilitačných prác (1991 – 2006), kandidátskych (1978 – 1998), autoreferátov kandidátskych prác (1978– 2001), rigoróznych prác (1999 – 2006), konferenčných materiálov (1985 – 2011) i výskumných správ (1994 – 2003). Inventár obsahuje nielen menný, miestny a vecný register, ale aj zaujímavú obrázkovú prílohu.
Návrat na začiatok stránky