Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Rakúsko – záujmový priestor čs. vojenskej rozviedky v období tzv. studenej vojny (1960 – 1989)

Aktualizované:
Rakúsko – záujmový priestor čs. vojenskej rozviedky v období tzv. studenej vojny (1960 – 1989)
Rakúsko – záujmový priestor čs. vojenskej rozviedky v období tzv. studenej vojny (1960 – 1989)
PÚČIK, Miloslav. Rakúsko – záujmový priestor čs. vojenskej rozviedky v období tzv. studenej vojny (1960 – 1989). Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, 426 s., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-84-9. 
Problematika Rakúska ako pomocného záujmového priestoru československej vojenskej rozviedky, ktorou sa zoberá monografia, doposiaľ nebola spracovaná. Autor na základe rozsiahleho archívneho výskumu sprístupňuje nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti témy, ktoré boli pred rokom 1989 tabuizované. Monografia je rozdelená na niekoľko kapitol, ktorých text je vhodne doplnený mapkami, fotografiami a schémami ilegálnych prechodov na územie Rakúska. Autor poukazuje na význam územia Rakúska, z ktorého vojenskí stratégovia Varšavskej zmluvy nevylučovali extrémny scenár útoku časti vojsk NATO proti tzv. východnému bloku. V monografii sú analyzované rôzne generické scenáre, ktoré vypracovali spravodajskí analytici Spravodajskej správy Generálneho štábu ČSĽA. V ďalších kapitolách je riešená problematika mimoriadne náročných úloh výstavby agentúrnej siete, legálnej a nelegálnej rezidentúry na území Rakúska, plnenia informačných požiadaviek a náborovej činnosti. Autor poukazuje tiež na rozsiahle spektrum špecifickej činnosti príslušníkov strategického a operačného agentúrneho prieskumu, zmiešanej rezidentúry „Průsek“ a agentúrnych prostriedkov pôsobiacich v záujmovom priestore Rakúska. 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky