Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Naša vojenská symbolika v 20. storočí až po súčasnosť

Aktualizované:
Naša vojenská symbolika v 20. storočí až po súčasnosť
Naša vojenská symbolika v 20. storočí až po súčasnosť
PURDEK, Imrich. Naša vojenská symbolika v 20. storočí až po súčasnosť. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2023, 295 s., fotogr., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-00-5. Zámok2
Naša vojenská symbolika v 20. storočí až po súčasnosť (pdf, 25.62 MB)
V populárno-náučnej monografii autor prináša komplexný prierez vývoja a formovania československej a slovenskej vojenskej symboliky naprieč celým 20. storočím a súčasnými dvomi desaťročiami 21. storočia. Koncept textovo-grafického prepojenia takmer každej strany publikácie umožnil autorovi prehľadne dokumentovať nadväznosť vojenskej symboliky na české a slovenské národné symboly, ale taktiež umnú a dôslednú koexistenciu základných heraldických, faleristických a vexilologických zásad so špecifickými pravidlami a prvkami vojenskej symboliky. V dvoch rozsiahlych kapitolách Imrich Purdek prezentuje vojenské rovnošaty, odznaky, znaky a označenia, vyznamenania, vojenské a bojové zástavy v období národnooslobodzovacieho zápasu a prvého čs. zahraničného odboja, v období vzniku a formovania čs. brannej moci, v čs. zahraničnom protifašistickom odboji, vo vojnovej Slovenskej republike, v povojnovom období až do pádu komunistického režimu, v spoločnom demokratickom štáte a v samostatnej Slovenskej republike. Odborné opisy konkrétnych vojenských symbolov odrážajú špecifiká jednotlivých historických období.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky