Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Československé légie – Slováci – Slovensko

Aktualizované:
Československé légie – Slováci – Slovensko
Československé légie – Slováci – Slovensko
CHORVÁT, Peter – POSCH, Martin a kol. Československé légie – Slováci – Slovensko. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, 435 s. : fotogr., reg. ISBN 978-80-89523-79-5. Zámok2

Autori štúdií: Peter Vítek, Stanislav V. Chytka, Milena Balcová, Juraj Krištofík, Bohumila Ferenčuhová, Jana Zaťková, Peter Chorvát, Slavomír Michálek, Matej Hanula, Miroslav Hrdina, Jaroslav Valent, Susumu Nagayo, Michal Kšiňan, Elena P. Serapionova, Sergio Tazzer, Pavel Kreisinger, Ľudovít Hallon, Eva Škorvanková, Lukáš Krajčír, Juraj Babják, Martin Posch, Marian Uhrin, Miroslav Kmeť, Juraj Šimko, Viera Jurková, Miloslav Čaplovič.
Československé légie – Slováci – Slovensko (pdf, 9.7 MB)
Historiograficky a čitateľsky stále aktuálna a príťažlivá téma čs. légií je predmetom kolektívnej monografie od dvadsiatich šiestich slovenských i zahraničných historikov. Pôsobenie čs. zahraničného vojska prezentujú vzhľadom na jeho slovenský aspekt – predovšetkým prostredníctvom individuálnych príbehov vybraných osobností a regionálnych súvislostí. Reflektujú tiež účasť legionárov v bojoch na Slovensku v roku 1919, pôsobenie v 1. ČSR i v druhom domácom a zahraničnom čs. odboji. Štúdie k osobnosti M. R. Štefánika sa zaoberajú zahraničným kontextom jeho pôsobenia, kolektívnou pamäťou čs. légií, reflexiou v umeleckej tvorbe medzivojnového obdobia, odrazom kultu Štefánika v legionárskej tradícii a pietnej komemorácii. Nechýba ani presah jeho osobnosti v didaktickej a muzeologickej rovine. Publikáciu dopĺňa obrazová príloha a výberový menný i miestny register. Aj niektoré štúdie sprevádzajú portrétové či skupinové fotografie. Tematická rôznorodosť daného súboru štúdií predstavuje zaujímavú mozaiku existencie a odkazu jedinečného fenoménu v novodobých dejinách akým sú nepochybne čs. légie.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky