Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

OSOBNOSTI VOJENSKÝCH DEJÍN SLOVENSKA

Aktualizované:

Podplukovník pechoty Walter DOMES

Narodil sa 21. 11. 1900 v Přerove. V rokoch 1911 – 1917 absolvoval vyššiu reálku s maturitou s vyučovacím jazykom nemeckým v Olomouci. 15. 3. 1918 …
Podplukovník pechoty Walter DOMES

Major gšt. Ján Július ČECH

Narodil sa 1. 7. 1914 v Tisovci. V roku 1926, po ukončení ľudovej školy, pokračoval v štúdiu  na 8-ročnom reálnom gymnáziu v Rimavskej Sobote, ktor…
Major gšt. Ján Július ČECH

genmjr. in mem. Mirko VESEL

23. mája 1903 sa vo Zvolene narodil genmjr. in mem. MIRKO VESEL Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, neskôr na Vojenskej akadémii v Hranicia…
genmjr. in mem. Mirko VESEL

Major Ján ACHIMSKÝ

Narodil sa 24. 6. 1912 v Príbovciach. Pred nástupom na prezenčnú službu absolvoval obchodnú akadémiu. Po prezentovaní a zaradení do čs. brannej moc…
Major Ján ACHIMSKÝ

Divízny generál Ludvík BUDÍN

Narodil sa 20. augusta 1892 v Popelínej, okres Dačice, dnes Česká republika. Po absolvovaní českej štátnej priemyslovej odbornej školy stavebnej v …
Divízny generál Ludvík BUDÍN
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky