OSOBNOSTI VOJENSKÝCH DEJÍN SLOVENSKA

Plukovník Anton BARDON

Narodil sa 6. 1. 1896 v Bojnej, okres Topoľčany. Vojenskú službu začal 15. 3. 1915 ako domobranecký vojak bývalej rakúsko-uhorskej armády v II. náhradnej rote pešieho pluku 12. Po ukončení výcviku …

Zobraziť viac

Kapitán ženijného vojska Vít BARČÁK

Narodil sa 28. 3. 1914 v Páci, dnes súčasť obce Cífer, okres Trnava. Po skončení obecnej a meštianskej školy začal od r. 1931 študovať na priemyselnej škole v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1935 …

Zobraziť viac

Plukovník gšt. Alois Ballay

Plukovník gšt. Alois Ballay sa narodil 25. 2. 1905 v Považskej Bystrici. Civilné vzdelanie ukončil v roku 1923, keď absolvoval Čs. štátne reálne gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne. Do čs. brannej moci h…

Zobraziť viac

Major pechoty JUDr. Štefan BAKOŠ

Major pechoty JUDr. Štefan Bakoš sa narodil 24. decembra 1911 v Malej Maňi, okres Nové Zámky. Po získaní základného vzdelania pokračoval v štúdiu na reálnom gymnáziu. Po jeho uspešnom ukončení štud…

Zobraziť viac

Generálmajor in memoriam Otto Smik

Generálmajor in memoriam Otto Smik sa narodil 20. 1. 1922 v Boržomi, okr. Tiflis v Gruzínsku, v rodine bývalého príslušníka c. k. rakúsko-uhorskej armády, ktorý padol do zajatia cárskej ruskej armá…

Zobraziť viac

Generál justičnej služby JUDr. Samuel Karol KORBEL

Narodil sa 26. apríla 1909 v Lesnoje-Savaslajka vo Vladimirskej gubernii (Rusko), v rodine Samuela a Márie, rodenej Medveckej. Jeho otec, pôvodom z Tisovca, tam vtedy pracoval ako lesný inžinier na…

Zobraziť viac

Generálmajor Anton RAŠLA (1911–2007)

Bol dôstojníkom armády Slovenskej republiky, po vojne organizátorom a prvým náčelníkom spravodajského oddelenia Hlavného štábu obnovenej čs. brannej moci. Do čs. dejín sa zapísal predovšetkým ako v…

Zobraziť viac

Brigádny generál in memoriam Karol PEKNIK

Narodil sa 20. apríla 1900 v Pezinku v rodine kováča Pavla a Evy, rodenej Ženišovej. Nižšie gymnázium navštevoval v rokoch 1911 – 1915 v Bratislave, potom do roku 1918 študoval vo Vojenskej vyššej …

Zobraziť viac

Sergeant Michael Strank

Spomedzi vojenských osobností nášho seriálu do istej miery vyniká Michael Strank. Preslávil sa v ozbrojených silách ďaleko od svojho rodiska, ako občan cudzieho štátu, zahynul a jeho pamiatku si uc…

Zobraziť viac

Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách ako šiesty syn z 12 detí tamojšieho evanjelického farára Pavla Štefánika. Rodičovská výchova a prostredie, v ktorom vyrastal, mu všte…

Zobraziť viac