Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

OSOBNOSTI VOJENSKÝCH DEJÍN SLOVENSKA

Aktualizované:

Podplukovník gšt. Ing. Andrej BÚRIK

Len máloktorý z povstaleckých veliteľov mal v priebehu SNP viac absolvovaných priamych bojových akcií ako štábny kapitán Búrik. Nová Lehota, Hron…
Ing. Andrej BÚRIK (1913 – 1989)

Poručík Miroslav IRINGH

 Narodil sa 28. februára 1914 vo Varšave, v rodine slovenského obchodníka Stanislava a poľskej matky Heleny, rod. Perzanowskej. Jeho otec, rodák zo…
Poručík Miroslav IRINGH

Generálplukovník Ján AMBRUŠ

Narodil sa 19. mája 1899 v bulharskom Gorno Mitropole, v národne uvedomelej slovenskej rodine. Strednú školu navštevoval v Nagy St. Miklosi. V roku…
Ján Ambruš

Divízny generál Ján IMRO

Narodil sa 24. marca 1897 v Kovačici, okres Banát (Srbsko), v rodine Ondreja Imra a Zuzany rodenej Vereskej. Obecnú školu navštevoval v Kovačici a …
Divízny generál Ján IMRO

Zborový generál Michal ŠIRICA

(1894 – 1970)                   Narodil sa 1. februára 1894 v Smrečanoch, okres Liptovský Svätý Mikuláš, v rodine Michala a Márie, rod. Červeňove…
Slávnostné vyradenie absolventov Leteckej školy v Trenčianskych Biskupiciach. Pplk. pech. Michal Širica víta ministra národnej obrany gen. I. triedy Ferdinanda Čatloša.

Anton PULANICH

(*1884 – † 1962) Jedným  z  popredných  vojenských  predstaviteľov  Slovenskej  republiky  v  rokoch  1939 – 1945  bol  generál  I.  triedy  Ant…
Anton PULANICH

Generál II. triedy Štefan JURECH

(* 9. 6. 1898 Bošáca, okres Trenčín † ?.? 1945 Nemecko)   V r. 1910 – 1916 študoval na maď. gymnáziu v Trenčíne. Do brannej moci bol zaradený v m…
plk. gšt. Štefan Jurech, veliteľ Vzdušných zbraní
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky