Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

OSOBNOSTI VOJENSKÝCH DEJÍN SLOVENSKA

Aktualizované:

Povstalecký dôstojník Karol FRAŇO

Karol Fraňo, jeden z mála žijúcich povstaleckých dôstojníkov, sa narodil 27. 4. 1917 v Podbrezovej. Ľudovú školu skončil v Brusne, meštiansku v Ban…
Karol Fraňo ako poručík pechoty

Major pechoty in memoriam Ján FEDÁK

Narodil sa 11. júla 1912 vo východoslovenskej obci Cejkov (okres Trebišov) v rodine chudobných roľníkov. Vo svojom rodisku vychodil osem rokov mešt…
Ján FEDÁK ako npor. pechoty

Povstalecký dôstojník Martin KUČERA

Martin Kučera patril ku generácii povstaleckých dôstojníkov, ktorí ešte študovali na čs. vojenských školách, získali dôstojnícku hodnosť, vojenské …

Major jazdectva Juraj BÍLEJ

Narodil sa 25. decembra 1904 v Oliňove (Oleno'vo), okres Svaljava na Ukrajine. Po ukončení strednej školy absolvoval právnicky „dišpenz“. Od 1. …

Plukovník letectva Július Trnka

Narodil sa 29. 9. 1910 vo Zvolene v rodine Ondreja Trnku a Eleny Trnkovej, rodenej Kopovej. Základné vzdelanie získal absolvovaním štyroch tried ľu…

Plukovník Michal FEDÁK

O udatnosti a chrabrosti príslušníkov 9. husárskeho pluku v početných dynastických vojnách v 18. sto ročí, ako aj koaličných protifrancúzskych a na…
podplukovník Michal Fedák (prvý sprava na koni) v bitke pri Travisiu

plukovník Ján Lipský

Ján Lipský si získal svetové renomé predovšetkým ako kartograf. On sám sa však vždy považoval najmä za vojaka. Svedčí o tom aj jeho vlastnoručný ži…
Ján Lipský - portrét

podmaršal Karol Jozef Hadik

Dôstojnými nástupcami poľného maršala Andreja Hadika boli jeho potomkovia. Starší syn Ján pôsobil ako radca kráľovského miestodržiteľa, najmladší O…
Grófsky erb Hadikovcov, ktorý používal aj podmaršal Karol Hadik
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky