Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

OSOBNOSTI VOJENSKÝCH DEJÍN SLOVENSKA

Aktualizované:

Generál Viliam Ján LICHNER

Narodil sa 20. októbra 1902 v Banskej Bystrici v rodine horára Jána Lichnera a matky Jozefíny, rod. Terenovej. Po vychodení ľudovej školy v roku 19…
Viliam Ján LICHNER

Generálmajor in memoriam Jozef MARKO

Narodil sa 8. júna 1904 v Zelenči pri Trnave V rokoch 1914 – 1922 študoval na reálnom gymnáziu v Bratislave a Trnave. V štúdiu pokračoval na Právni…
Generálmajor in memoriam Jozef MARKO

Generálmajor Ján PAŠKAN

Zakladateľ vojenského zdravotníctva na Slovensku, prvý slovenský dôstojník zdravotníctva z povolania a prvý Slovák v hodnosti generála zdravotníctv…
Generálmajor Ján PAŠKAN

Brigádny generál Pavol Ján KUNA

Narodil sa 18. januára 1895 vo Vrbici, okres Liptovský Mikuláš, v rodine živnostníka Pavla a Zuzany, rodenej Benkovej. Meštiansku školu navštevoval…
Brigádny generál Pavol Ján KUNA

Generálmajor Emil PERKO

Narodil sa 3. júla 1905 v Prešove, v rodine vojaka z povolania Mateja Perka a Alžbety Perkovej, rodenej Paumerovej. Ako desaťročný chlapec nastúpil…
Generálmajor Emil PERKO

Podplukovník gšt. Ing. Andrej BÚRIK

Len máloktorý z povstaleckých veliteľov mal v priebehu SNP viac absolvovaných priamych bojových akcií ako štábny kapitán Búrik. Nová Lehota, Hron…
Ing. Andrej BÚRIK (1913 – 1989)
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky