OSOBNOSTI VOJENSKÝCH DEJÍN SLOVENSKA

Práporčík Dušan Jaroslav KARDOSS

Narodil sa 8. augusta 1897 v Dolnom Kubíne v rodine vlastivedného pracovníka Alexandra a etnografky Drahotíny, rodenej Križkovej. Mal štyroch súrodencov. Základnú školu navštevoval v Dolnom Kubíne,…

Zobraziť viac

Husársky podmaršal Michal Fábry

Pruský kráľ Fridrich II. v auguste 1756 vtrhol na čele takmer 70-tisícového vojska do Saska. Jeho preventívny útok odštartoval vojnu, ktorá sa označuje ako sedemročná alebo tretia sliezska vojna. …

Zobraziť viac

Maršal Andrej Hadik

V kruhoch širokej verejnosti zostáva maršal Andrej Hadik doposiaľ neveľmi známy. Nemožno sa tomu ani čudovať, lebo napríklad aj autori česky písaných Vojenských dejín Československa (2. zv.) z roku…

Zobraziť viac

Generálmajor in memoriam Otto Smik

Generálmajor in memoriam Otto Smik sa narodil 20. 1. 1922 v Boržomi, okr. Tiflis v Gruzínsku, v rodine bývalého príslušníka c. k. rakúsko-uhorskej armády, ktorý padol do zajatia cárskej ruskej armá…

Zobraziť viac

Kapitán in memoriam Štefan Fajnor

Kapitán in memoriam Štefan Fajnor sa narodil 19. októbra 1888 v Senici nad Myjavou, v rodine advokáta a významného hudobného skladateľa Štefana a Emílie, rodenej Jurenkovej. Mal ôsmich súrodencov; …

Zobraziť viac

Major in memoriam Michal Minka

Major in memoriam Michal Minka sa narodil v obci Piteľová v okrese Kremnica 3. februára 1919 v rodine Jána Minku a jeho manželky Márie, rodenej Štefankovej. Základné vzdelanie získal po absolvovan…

Zobraziť viac

Kráľovský kapitán Blažej Maďar

V druhej polovici 15. storočia sa na európskych bojiskách preslávilo viacero uhorských vojvodcov. Jedným z nich bol košický rodák Blažej Maďar. Jeho osud a životný príbeh je výrečným svedectvom …

Zobraziť viac

Plukovník Štefan Čáni

Plukovník Štefan Čáni sa narodil 12. februára 1900 v Báčskom Petrovci, okres Nový Sad (Srbsko), v rodine bankového podúradníka Samuela a Ľudmily, rodenej Migrovej. Od roku 1906 navštevoval Ľudovú š…

Zobraziť viac

Podmaršal Ján Andrej Beňovský

Rod Beňovských patril medzi dávne šľachtické rody v Trenčianskej stolici. Predkami rodu boli bratia Benjamín a Urban, ktorí žili v období panovania Žigmunda Luxemburského. V roku 1423 získali donác…

Zobraziť viac

Genmjr. v. v. Vladimír Přikryl

Genmjr. v. v. Vladimír Přikryl sa narodil 3. 8. 1895 v Horních Studynkách, v rodine Josefa Přikryla a jeho manželky Josefy. Tak ako to bývalo zvykom, po otcovi dostal meno Josef, ktoré však používa…

Zobraziť viac