OSOBNOSTI VOJENSKÝCH DEJÍN SLOVENSKA

Plukovník zdravotníctva MUDr. Štefan Ľudovít DARVAŠ

Plukovník zdravotníctva MUDr. Štefan Ľudovít DARVAŠ sa narodil 13. marca 1909 v obci Hrádok, okres Nové Mesto nad Váhom, v rodine učiteľa Karola a Janky, rodenej Nitraiovej. Ľudovú školu navštevova…

Zobraziť viac

Major pechoty in memoriam Ján FEDÁK

Narodil sa 11. júla 1912 vo východoslovenskej obci Cejkov (okres Trebišov) v rodine chudobných roľníkov. Vo svojom rodisku vychodil osem rokov meštianskej školy a potom v neďalekých Michalovciach a…

Zobraziť viac

Povstalecký dôstojník Martin KUČERA

Martin Kučera patril ku generácii povstaleckých dôstojníkov, ktorí ešte študovali na čs. vojenských školách, získali dôstojnícku hodnosť, vojenské vzdelanie a prax v čs. armáde pred rokom 1938. …

Zobraziť viac

Major jazdectva Juraj BÍLEJ

Narodil sa 25. decembra 1904 v Oliňove (Oleno'vo), okres Svaljava na Ukrajine. Po ukončení strednej školy absolvoval právnicky „dišpenz“. Od 1. októbra 1924 vykonával vojenskú prezenčnú službu v…

Zobraziť viac

Plukovník letectva Július Trnka

Narodil sa 29. 9. 1910 vo Zvolene v rodine Ondreja Trnku a Eleny Trnkovej, rodenej Kopovej. Základné vzdelanie získal absolvovaním štyroch tried ľudovej školy. Vzhľadom na svoje nadanie a záujem o …

Zobraziť viac

Plukovník Michal FEDÁK

O udatnosti a chrabrosti príslušníkov 9. husárskeho pluku v početných dynastických vojnách v 18. sto ročí, ako aj koaličných protifrancúzskych a napoleonských vojnách svedčí počet vyznamenaných. V …

Zobraziť viac

Plukovník in memoriam Ľudovít ŠIMKO

Ľudovít Šimko sa narodil 29. júla 1890 v Senici v rodine národovca, politika a lekára Ľudovíta Šimka a Ireny, rodenej Gavorovej. Mal dvoch súrodencov, sestru Annu a brata Ivana. Ľudovít Šimko mladš…

Zobraziť viac

plukovník Ján Lipský

Ján Lipský si získal svetové renomé predovšetkým ako kartograf. On sám sa však vždy považoval najmä za vojaka. Svedčí o tom aj jeho vlastnoručný životopis s názvom Memoriale, čiže Pamätný spis z 20…

Zobraziť viac

podmaršal Karol Jozef Hadik

Dôstojnými nástupcami poľného maršala Andreja Hadika boli jeho potomkovia. Starší syn Ján pôsobil ako radca kráľovského miestodržiteľa, najmladší Ondrej dosiahol hodnosť jazdeckého generála, najvia…

Zobraziť viac

Štábny kapitán Andrej BÚRIK

 Len máloktorý z povstaleckých veliteľov mal v priebehu SNP viac absolvovaných priamych bojových akcií, než štábny kapitán Búrik. Nová Lehota, Hronská Breznica, Prochoť, Stará Kremnička či Lieskove…

Zobraziť viac