Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Podplukovník letectva Ján DULLA (do r. 1940 ĎULAI)

Aktualizované:
Podplukovník letectva Ján DULLA (do r. 1940 ĎULAI)
Podplukovník letectva Ján DULLA (do r. 1940 ĎULAI)
Narodil sa 19. 12. 1914 v Topoľčanoch. V r. 1923 – 1928 získal civilné vzdelanie na 8- ročnom štátnom reálnom gymnáziu s maturitou v Ružomberku. Príslušník čs. brannej moci od 1. 10. 1937, keď bol po vykonaní hlavného odvodu (22. 3. 1937) vtelený ako vojak k delostreleckému pluku 4. Od 1. 10. 1937 – 6. 11. 1937 v Škole pre dôstojníkov delostrelectva v zálohe v Košiciach. Od 6. 11. 1937 – 31. 5. 1938 frekventant Školy dôstojníkov letectva v zálohe vo Vojenskom leteckom učilišti v Prostějove. Počas výchovy a výcviku na dôstojníka letectva v zálohe mu priznali status ašpiranta (1. 11. 1937) a povýšili na slob. ašpirant. (1. 3. 1938). 15. 5. 1938 bol premiestnený k leteckému pluku 2 dr. E. Beneša a včlenený k letke 14. 1. 6. 1938 bol menovaný za pozorovacieho letca. Službu v čs. armáde ukončil ako čat. ašpirant (1. 12. 1939), keď ho 15. 3. 1939 ako príslušníka Slovenského štátu odoslali k leteckému pluku 3. 

Od 15. 3. 1939 príslušník slovenskej armády. 25. 3. 1939 premiestnený k letke 12 do Spišskej Novej Vsi, kde zotrval do 25. 9. 1939, kedy ho už ako por. let. (1. 8. 1939) premiestnili k letke 1 do Zvolena. 15. 11. 1939 – 15. 12. 1939 absolvoval aplikačný kurz pre aktívnych dôstojníkov letectva v Piešťanoch. 31. 12. 1939 bol premiestnený k letke 2 do Spišskej Novej Vsi s určením za pobočníka veliteľa perute. 15. 4. 1940 bol premiestnený k Leteckému parku  v Nitre s určením za I. pobočníka veliteľa parku stot. let. P. Dargova. V tejto funkcii zotrval do 1. 10. 1940, keď ho ako frekventanta premiestnili k Leteckej škole. Od 21. 10. 1940 – 4. 10. 1941 absolvoval pozorovaciu školu pre dôstojníkov letectva v Leteckej škole. Z dôvodu vyhlásenia vojny ZSSR 22. 6. 1941 prerušili výučbu a J. Dullu premiestnili k letke 2 v Spišskej Novej Vsi ako prideleného důstojníka. Od 22. 6. 1941 – 8. 9. 1941 v poli s letkou 2 npor. let. F. Wágnera. 1. 1. 1942 bol menovaný za poľného pozorovacieho letca. 1. 6. 1942 povýšený na npor. let. Od VI./1942 do VII./1942 bol v poli ako pridelený dôstojník letky 11. Po návrate pridelený dôstojník letky 2 v Spišskej Novej Vsi. Od 1. 10. 1943 – 29. 8. 1944 veliteľ pomocnej letky Leteckého parku.  

Od 29. 8. 1944 príslušník 1. čs. armády na Slovensku a účastník SNP v rámci pešieho práporu kpt. D. Kunica. 8. 10. 1944 bol presunutý do ZSSR. 18. 10. 1944 J. Dullu prezentovali v čs. zahraničnej armáde v ZSSR. 5. 1. 1945 J. Dullu ustanovili za náčelníka paradesantnej služby pri veliteľsltve 1. čs. zmiešanej leteckej divízie v ZSSR. 7. 3. 1945 ho povýšili na kpt. let. s účinnosťou 1. 5. 1945 a poradím od 1. 3. 1945. 15. 3. 1945 bol premiestnený k 1. čs. zmiešanej leteckej divízii v ZSSR. 

Po skončení vojny pokračoval v službe v čs. brannej moci až do svojej smrti. Jeho posledným útvarom bol 26. letiskový prápor v Bratislave, kde ako pplk. let. zastával funkciu zástupcu veliteľa pre materiálno-technické zabezpečenie. Zomrel 12. 12. 1960 v Bratislave.

Text: pplk. v. v. PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD., VHÚ – OVHV  
Foto: VHÚ–VHA Bratislava  
Publikované: CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 56-57. ISBN 978-80-89523-20-7.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky