Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Major jazdectva Pavol DUCHNOVSKÝ

Vypublikované:
Major jazdectva Pavol DUCHNOVSKÝ
Major jazdectva Pavol DUCHNOVSKÝ
Narodil sa 28. 6. 1902 v Michalovciach. Na vykonanie základnej prezenčnej služby nastúpil v roku 1924, pričom absolvoval Školu pre dôstojníkov jazdectva v zálohe. Po prepustení do civilu bol v roku 1929 povýšený na por. v zál. a 1. 1. 1932 na npor. v zál. 

Od 4. 3. 1939 bol nakrátko aktivovaný, pričom sa zúčastnil obrany východného Slovenska počas tzv. malej vojny. Od 10. 5. do 1. 7. slúžil ako veliteľ eskadróny 2 vo Zvolene. Do armády bol opäť povolaný v súvislosti s vojnou proti Poľsku v rámci mobilizácie, opäť aktivovaný bol vo februári 1940. Stal sa veliteľom technickej eskadróny Jazdeckého priezvedného oddielu 3 v Michalovciach. 1. 8. 1940 bol povýšený na stot. jazd. 16. 10. 1940 sa stal  pobočníkom veliteľa 1. eskadróny Jazdeckého priezvedného oddielu 2 v Michalovciach. Po vypuknutí vojny proti ZSSR odišiel do poľa a pôsobil ako veliteľ cyklistickej roty v rámci Jazdeckého priezvedného oddielu 2 Rýchlej skupiny, neskôr Motorizovaného priezvedného oddielu Rýchlej brigády. Zúčastnil sa bojových operácií včítane boja pri ukrajinskom Lipovci 22. júla 1941. V júli 1942 bol pridelený k Ministerstvu národnej obrany SR do Bratislavy. V roku 1943 sa stal okresným veliteľom Brannej výchovy v Bratislave. 1. 1. 1943 bol povýšený na mjr. jazd. 1. 9. 1944 bol preložený do výslužby. V rámci mobilizácie začiatkom roka 1945 bol  povolaný k veliteľstvu 7. pionierskej stavebnej skupiny Technického zboru v Novom Meste nad Váhom. 

V marci 1945 prešiel k partizánom. 29. 4. 1945 bol prijatý do 1. čs. armádneho zboru v ZSSR v Turčianskom Svätom Martine a pridelený k 2. čs. paradesantnej brigáde v ZSSR. V septembri 1945 bol premiestnený k pešiemu pluku 20 v Michalovciach, kde sa stal veliteľom práporu.  Koncom júna 1946 bol prevelený k pešiemu pluku 32 v Košiciach ako veliteľ technickej roty. V roku 1947 vykonával funkciu styčného dôstojníka v oblastnej osídľovacej úradovni v Kráľovskom Chlmci. 31. 8. 1948 bol prevelený k pešiemu pluku 32 ako veliteľ strážnej roty. Jeho neskoršie osudy nie sú známe. 

Text: PhDr. Igor BAKA, PhD., VHÚ – OVHV  
Foto: VHÚ–VHA Bratislava  
Publikované: CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 56. ISBN 978-80-89523-20-7.
Návrat na začiatok stránky