OSOBNOSTI VOJENSKÝCH DEJÍN SLOVENSKA

Zástavník Ladislav Škultéty-Gabriš

Keď v roku 1825 prišiel podľa zaužívaného zvyku v habsburskej c.-k. armáde rad na 8. husársky pluk, aby vykonával strážnu službu na cisárskom dvore, významný publicista a etnograf žijúci vo Viedni …

Zobraziť viac

kapitán Adolf Weinhold

Skromný a tichý, pritom energický a plný entuziazmu – to je len niekoľko adjektív, ktoré vystihujú osobnosť kapitána Adolfa Weinholda. Povstalecký veliteľ Hornej Nitry síce nepatrí medzi známe post…

Zobraziť viac

Plukovník Vladimír Svetozár Hurban.

Narodil sa 4. apríla 1883 v Turčianskom sv. Martine, v rodine slovenského spisovateľa a politika Svetozára Hurbana Vajanského a Idy, rodenej Dobrovičovej. Mal štyroch súrodencov. Ľudovú školu na…

Zobraziť viac

Major in memoriam Karol Repašský

Narodil sa 9. 11. 1903 v Rychvalde, okr. Bardejov ako Karol Repássy v rodine roľníka. V roku 1927 vyštudoval 4-ročný učiteľský ústav s maturitou. Následne absolvoval dvojročnú základnú vojenskú sl…

Zobraziť viac

Udatný plukovník z Liptova Karol Sentiváni

Udatný plukovník z Liptova Karol Sentiváni Šľachtický rod z Liptovského Svätého (dnes len Liptovského) Jána patrí medzi najstaršie liptovské slovenské rody. Viacerí jeho príslušníci, v minulosti…

Zobraziť viac

Práporčík Dušan Jaroslav KARDOSS

Narodil sa 8. augusta 1897 v Dolnom Kubíne v rodine vlastivedného pracovníka Alexandra a etnografky Drahotíny, rodenej Križkovej. Mal štyroch súrodencov. Základnú školu navštevoval v Dolnom Kubíne,…

Zobraziť viac

Husársky podmaršal Michal Fábry

Pruský kráľ Fridrich II. v auguste 1756 vtrhol na čele takmer 70-tisícového vojska do Saska. Jeho preventívny útok odštartoval vojnu, ktorá sa označuje ako sedemročná alebo tretia sliezska vojna. …

Zobraziť viac

Maršal Andrej Hadik

V kruhoch širokej verejnosti zostáva maršal Andrej Hadik doposiaľ neveľmi známy. Nemožno sa tomu ani čudovať, lebo napríklad aj autori česky písaných Vojenských dejín Československa (2. zv.) z roku…

Zobraziť viac

Kapitán in memoriam Štefan Fajnor

Kapitán in memoriam Štefan Fajnor sa narodil 19. októbra 1888 v Senici nad Myjavou, v rodine advokáta a významného hudobného skladateľa Štefana a Emílie, rodenej Jurenkovej. Mal ôsmich súrodencov; …

Zobraziť viac

Major in memoriam Michal Minka

Major in memoriam Michal Minka sa narodil v obci Piteľová v okrese Kremnica 3. februára 1919 v rodine Jána Minku a jeho manželky Márie, rodenej Štefankovej. Základné vzdelanie získal po absolvovan…

Zobraziť viac