ZO ZBIEROK VHM

Balíček prvej pomoci U.S GOV´T Carlisle z 2. svetovej vojny

Začiatkom 20. storočia sa okrem zmien vo vedení vojenských operácií zmenila aj individuálna výbava vojaka. Začali sa objavovať zdravotnícke pomôcky, ktoré vojakom umožnili svojpomocné základné ošet…

Zobraziť viac

Blúza generálmajora vo výslužbe Ing. Bela Kubicu

Jedným z cenných zbierkových predmetov v zbierke Vojenského historického múzea v Piešťanoch je aj blúza zo spoločenskej rovnošaty generálmajora vo výslužbe Ing. Bela Kubicu, ktorý sa narodil 7. okt…

Zobraziť viac

Prístroj riadenia paľby 57mm protilietadlového kanóna S-60 - PUAZO 6-60

Ústredný zameriavač PUAZO-6-60 je zariadenie určené na riadenie streľby batérie protilietadlových kanónov PLK S-60 kalibru 57 mm. Zariadenie dokáže riadiť súčasne maximálne 8 protilietadlových kanó…

Zobraziť viac

Ochranná maska M-10

K dôležitým súčastiam výstroja vojaka patrí aj ochranná maska ako prostriedok individuálnej protichemickej ochrany. Pod pojmom ochranná maska najčastejšie rozumieme taký ochranný prostriedok, ktorý…

Zobraziť viac

Samohybné delo SD-100

100 mm samohybné delo na podvozku sovietskeho stredného tanku T-34, s typovým označením SU-100 (rus. samochodnaja ustanovka), vzniklo ako nástupca sovietskeho stíhača tankov SU-85. Jeho technický v…

Zobraziť viac

Blúza vz. 60 – súčasť poľnej rovnošaty 60

V zbierkovom fonde Vojenského historického múzea („VHM“) v Piešťanoch sa nachádza aj zbierka uniforiem. Predmet záujmu tvoria i poľné maskovacie odevy alebo ich jednotlivé časti. Jedným z artefakto…

Zobraziť viac

Vozidlo prívesné valníkové PAJ 1-V

Podvozok jednonápravového automobilového prívesu s nosnosťou 1 tona (skrátene PAJ 1) je bezmotorovým automobilovým prívesom, ktorý bol skonštruovaný pre rôzne špeciálne nadstavby ťahané za nákladný…

Zobraziť viac

Vianočná pohľadnica z 1. svetovej vojny

Napriek tomu, že Vianoce sú aj v dnešnej modernej spoločnosti symbolom mieru a pokoja, v histórii ľudstva nachádzame obdobia, keď takéto chápanie Vianoc neplatilo...    Jednou z takýchto udalostí…

Zobraziť viac

Kompas Adrianova

V zbierke Vojenského historického múzea v Piešťanoch sa nachádza predmet, ktorý síce pochádza z nedávnej minulosti, avšak história jeho vzniku siaha až do začiatku minulého storočia. Týmto predmeto…

Zobraziť viac

Koniotóm punkčný zn. Chirana

Koniotóm punkčný zn. Chirana typ : 397 134, 34 0301 s príslušenstvom je zdravotnícka pomôcka slúžiaca na úkony neodkladnej starostlivosti, konkrétne na obnovenie dýchania v prípade nepriechodnosti …

Zobraziť viac