ZO ZBIEROK VHM

Oblek Andreja Stropkovského – preživšej obete tokajíckej tragédie

K obciam, ktorých obyvatelia počas druhej svetovej vojny podporovali partizánske oddiely na severovýchode Slovenska, patrila aj obec Tokajík. Nemci sa jeho obyvateľom za pomoc partizánom pomstili o…

Zobraziť viac

Rad Bieleho dvojkríža

S rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky zanikli aj jej vyznamenania. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky (ďalej SR) v roku 1993 stála pred legislatívou mladého štátu úloha zr…

Zobraziť viac

TATRA T-148 CL 11

V zbierkovom fonde Vojenského historického ústavu (VHÚ) - Vojenského historického múzea Piešťany sa v rámci múzejnej zbierky č. XIII. - Automobilová technika nachádza niekoľko vozidiel rady TATRA T…

Zobraziť viac

Ručný kriesiaci prístroj Chirana RK 32 V

Ručný kriesiaci prístroj Chirana RK 32 V je jednoduché kompaktné zdravotné zariadenie z prvej polovice 60. rokov 20. storočia. Prístroj je určený na umelú ventiláciu pľúc pacienta vzduchom (s možno…

Zobraziť viac

Kordík pre rotmajstrov všetkých druhov zbraní armády Slovenského štátu (republiky) okrem letectva vzor 1940

Kordík pre rotmajstrov všetkých druhov zbraní armády Slovenskej republiky okrem letectva vzor 1940 bol do zbierok vtedajšieho Dukelského múzea (predchodcu dnešného Vojenského historického múzea – M…

Zobraziť viac

Kordík pre dôstojníkov všetkých druhov zbraní armády Slovenského štátu (republiky) okrem letectva vzor 1940

Kordík pre dôstojníkov všetkých druhov zbraní Armády Slovenskej republiky okrem letectva vzor 1940 bol do zbierok vtedajšieho Dukelského múzea získaný dňa 24. mája 1975 kúpou od súkromnej osoby.  …

Zobraziť viac

7,62 mm sovietsky ťažký guľomet Maxim model 1910/30

7,62 mm sovietsky ťažký guľomet Maxim model 1910/30 s prírastkovým číslom 1994/00077 S je v súčasnosti zaevidovaný v zbierke VHÚ – Mo VHM Svidník (Vojenský historický ústav – Múzejné oddelenie Voje…

Zobraziť viac

Vojenská blúza príslušníka 1. československej tankovej brigády v ZSSR

Vojenskú blúzu získalo vtedajšie Dukelské múzeum vo Svidníku do svojich zbierok v roku 1967 od priameho účastníka Karpatsko-duklianskej operácie, príslušníka 1. československej tankovej brigády v Z…

Zobraziť viac

Odznak pre príslušníkov 1. československej divízie Itália

Odznak pre príslušníkov 1. československej divízie Itália bol do zbierok Vojenského historického múzea získaný dňa 10. júla 1986 kúpou od súkromnej osoby. V súčasnosti sa nachádza v priestoroch Cen…

Zobraziť viac

Pamätná medaila Radu Slovenského národného povstania

Rad Slovenského národného povstania (SNP) bol založený nariadením Slovenskej národnej rady (SNR) č. 102/1945 Zbierky nariadení SNR zo dňa 23. augusta 1945. Na základe tohto nariadenia bol určený če…

Zobraziť viac