ZO ZBIEROK VHM

Vyznamenanie Zlatá hviezda Hrdinu ČSSR kpt. in memoriam Rudolfa Jasioka

Čestný titul Hrdina Československej republiky (ČSR) bol spolu s Radom červenej zástavy, Radom červenej hviezdy, medailou Za zásluhy o obranu vlasti a medailou Za službu vlasti oficiálne zriadený na…

Zobraziť viac

Guľomet letecký 12,7 mm UBK

Konštruktér M. E. Berezin začal v roku 1937 projektovať výkonný 12,7-mm synchronizovaný letecký guľomet na pechotný náboj 12,7 x 108 mm. Koncom roka 1938 úspešne absolvoval závodné i polygónne skúš…

Zobraziť viac

Prvý slovenský motocykel - Manet 90

V zbierkovom fonde VHÚ-Vojenského historického múzea sa nachádza niekoľko zaujímavých cestných motocyklov a mopedov, ktoré na jednotlivých vojenských školách, útvaroch a letiskách ČSĽA využívali pr…

Zobraziť viac

26,5 mm nemecká dvojhlavňová signálna pištoľ Luftwaffe Flieger-Leuchtpistole model "L"

19.5.2021 - Pre nemecký zbrojársky priemysel medzivojnového obdobia, resp. obdobia druhej svetovej vojny, bolo, okrem iného, charakteristické aj úsilie využívať pri výrobe zbraní v čo možno najviac…

Zobraziť viac

Československá medaila a sovietsky rad

Hrdinstvo príslušníkov československého zahraničného odboja počas druhej svetovej vojny bolo ocenené mnohými vyznamenaniami a medailami. Udeľovala ich nielen československá exilová vláda, ale aj kr…

Zobraziť viac

Československý vojnový kríž 1939 a sokolovská medaila

Československý vojnový kríž 1939 s piatimi lipovými ratolesťami bol do zbierok vtedajšieho Dukelského múzea získaný ako pozostalosť po príslušníkovi čs. zahraničnej armády (Veľká Británia, ZSSR) Mi…

Zobraziť viac

Replika bojovej zástavy – 1. československá zmiešaná letecká divízia v ZSSR

V druhej polovici roka 1944 vznikla myšlienka vybudovať vyššiu československú leteckú jednotku v ZSSR. Tu sa postupne sústreďovali všetci piloti, ktorí preleteli na sovietsku stranu. Mnohí z nich u…

Zobraziť viac

Anglická blúza výsadkára

Vojenská anglická blúza (Battledress Blouse, 1940 Pattern) s otvoreným golierom, rozhalenkou, patrila československému dôstojníkovi v hodnosti nadporučík, bojujúcemu v druhej svetovej vojne v česko…

Zobraziť viac

Veliteľ tankového výsadku

Vojenská blúza bola súčasťou rovnošaty, ktorú používali príslušníci 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Rovnošata príslušníkov zboru bola inšpirovaná československými rovnošatami z medzivojnového obdobi…

Zobraziť viac

Špaginova balalajka

V zbierke Vojenského historického ústavu – múzejného oddelenia Vojenského historického múzea Svidník je aj 7,62-mm sovietsky samopal PPŠ-41. Zbraň ako pozostalosť po niekdajšom ministrovi národnej …

Zobraziť viac