ZO ZBIEROK VHM

11. čs. poľný prápor Východný

Jednou z ciest, ktorou sa vojaci mohli dostať do čs. dobrovoľníckych jednotiek zahraničného odboja, bola trasa cez Maďarsko a Balkán na Stredný východ. Tu sa dobrovoľníci sústreďovali v Sýrii a Lib…

Zobraziť viac

Zástava 1. čs. pešieho pluku

Vypuknutie druhej svetovej vojny a udalosti, ktoré výrazne zasiahli do politickej mapy strednej Európy, boli hlavnými príčinami vzniku protifašistického odboja nielen v českom a slovenskom prostred…

Zobraziť viac

Peruť so zástavou

311. česko-slovenská bombardovacia peruť Kráľovských vzdušných síl Veľkej Británie bola jedinou spomedzi našich perutí RAF s vlastnou bojovou zástavou.   Po porážke Francúzska v máji 1940 sa poli…

Zobraziť viac

7,92 mm československá pechotná puška vzor 24

7,92 mm československá pechotná puška vzor 24 predstavovala vo svojom čase bezpochyby jeden z najvýraznejších symbolov vojaka armády prvej Československej republiky. Išlo však o československú a…

Zobraziť viac

Nemecká protitanková zbraň Raketenpanzerbüchse 43

Nemecká protitanková zbraň Raketenpanzerbüchse 43 (skrátene RPzB) je raketová zbraň, ktorá používala protitankové strelivo kalibru 88 mm. Vyvinutá bola v priebehu druhej svetovej vojny. Jej vývo…

Zobraziť viac

Rovnošata čs. legionára v Taliansku v Centrálnej expozícii Mo VHM Svidník

Dňa 28. októbra 2018 sme si pripomenuli 100. výročie vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov – Československa. O jeho vznik sa v nemalej miere zaslúžili slovenskí a českí vojaci bojujúci počas pr…

Zobraziť viac

Československá pištoľ 7,65 mm Praga 1919

Československá pištoľ 7,65 mm Praga 1919 je vôbec prvou sériovo vyrábanou pištoľou, ktorú po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku Československej republiky postupne zavádzali do výzbroje novobudovanej …

Zobraziť viac

Stredné vojenské transportné turbovrtuľové lietadlo An-26B

Stredné vojenské transportné turbovrtuľové lietadlo An-26B je modifikáciou lietadla An-24 na krátke a stredné trate. Je určené na dopravu materiálu a vojakov do blízkosti frontu, prepravu a zhadzov…

Zobraziť viac

120-mm samohybný mínomet

Vývoj 120-mm samohybného mínometu sa začal v roku 1980 v národnom podniku Konštrukta Trenčín. Označenie PRAM vychádza z projektového názvu PRAporný Mínomet. Prvé dva vzorové kusy boli vyrobené v…

Zobraziť viac

Sovietsky ťažký guľomet SG-43 (Stankovyj Gorjunova – 43)

Sovietsky ťažký guľomet SG-43 (Stankovyj Gorjunova – 43) bol do výzbroje Červenej armády zavedený v priebehu druhej svetovej vojny. Dovtedy používala predovšetkým ťažké, vodou chladené guľomety Max…

Zobraziť viac