Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Vojenský kožený opasok s prackou príslušníka 1. čs. armádneho zboru v ZSSR

Aktualizované:
Vojenský kožený opasok s prackou príslušníka 1. čs. armádneho zboru v ZSSR
Vojenský kožený opasok s prackou príslušníka 1. čs. armádneho zboru v ZSSR
Čs. vojenský kožený opasok s prackou bol súčasťou výstroja príslušníka 1. čs. armádneho zboru v ZSSR v rokoch 1944 – 1945. Sovietsky výrobca dodal čs. intendancii prvé pracky v počte 6 898 kusov dňa 19. decembra 1943. Do konca marca 1944 sa tento počet zvýšil na 8 373 kusov.

Na averznej strane pracky opaska bol vyrazený plastický reliéf malého čs. štátneho znaku. Tvar spony vychádzal zo spony vyrábanej pre Vojenskú morskú flotilu sovietskej Červenej armády. Na jej výrobu sa používal mosadzný plech žltej farby s hrúbkou 1,35 mm. Spona mala obdĺžnikový tvar so skosenými rohmi. K miernemu zaobleniu spony opaska dochádzalo pri procese vyrážania znaku. Jej celkové rozmery boli 78 mm x 52 mm. Na reverznej strane pracky sa nachádzali dva valcovité kovové drôty v tvare do šírky roztiahnutého písmena „U“, ktorých voľné konce boli tesne za sebou priletované k plechu a vytvárali tak upínací mechanizmus pre opasok. Ten sa k pracke prichytával tak, že jeho pravý voľný koniec sa prevliekol otvormi upínacieho mechanizmu a jeho následným protipohybom sa dosiahlo zaistenie, ako aj nastavenie potrebnej dĺžky. Na druhom konci reverznej strany pracky bol priletovaný kovový hák so zaobleným koncom, ktorý sa zapínal do kovového očka zapínacieho komponentu na opasku.

Opasok bol vyrobený z tmavohnedej hovädzej usne, ktorá mala na averznej strane hladký a na reverznej strane jemne brúsený povrch. Pravý voľný koniec opaska sa postupne zužoval a bol určený na navlečenie do upínacieho mechanizmu pracky. Ľavý koniec opasku bol prehnutý a do tohto ohybu boli cez dva vydierované okrúhle otvory z vonkajšej strany vsunuté nožičky kovového drôtu žltej farby v tvare písmena „U“. Nožičky sa následne vyhli do strán, čím vznikol zapínací komponent opasku (dĺžka 43 mm), ktorý v strednej časti obsahoval výbežok vytvárajúci očko určené na zachytenie kovového háku nachádzajúceho sa na pracke. Pevné zaistenie zapínacieho komponentu v prehnutí ľavého konca opasku bolo zabezpečené zošitím vzájomne prekrývajúcich sa častí kože. Opasok vyrábali v jednom rozmere a to v dĺžke 1 220 mm a šírke 45 mm.
Opasok bol nadobudnutý do zbierok VHM v roku 1977 formou nákupu.

Zoznam použitých prameňov a literatúry

VHM Piešťany – Mo Svidník, Zbierka č. XIV – Výstrojný materiál, VM 955 S – Čs. vojenský opasok, druhostupňová evidenčná karta.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Múzejné oddelenie Svidník č. VHM-9/2 za roky 1967 – 1977.
BOREK, Vojtěch (ed.). Extra válka – bitvy : strategie, taktika, zbraně a vojáci největších střetů vojenských dějin : Dukla 1944 (reedice), Brno : Extra Publishing s.r.o, 2017.
Roman. Československé vojenské jednotky v ZSSR. Výstroj, ľahká pechotná výzbroj a iný intendančný materiál I. časť. Turany : P+M, 2021, 291 s. ISBN 978-80-89694-96-9.
Roman. Československé vojenské jednotky v ZSSR. Výstroj, ľahká pechotná výzbroj a iný intendančný materiál II. časť. Turany : P+M , 2021, 483 s. ISBN 978-80-89694-97-6.
Blaško, Gabriel. Zimný poľný výstroj príslušníka 1. československého armádneho zboru. In: SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena (ed.). Život v službe vlasti : Pamätnica vydaná pri príležitosti životného jubilea Imricha Purdeka. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2023, s. 215-223. ISBN 978-80-89523-92-4.
TOMÁŠ, Jan. Svět 1940 – 1945 ve stejnokroji : hodnostní označení a stejnokroje branných sil hlavních válčících států ve II. světové válce. Praha : Naše vojsko, 2011, 431 s. ISBN 978-80-206-1173-4.
VOGELTANZ, Jan – HUS, Miroslav – POLÁK, Milan. Československá armáda v zahraničí 1939 – 1945. Vládní vojsko protektorátu Čechy a Morava 1939 – 1945. Slovenská armáda 1939 – 1945. Československá armáda 1945 – 1992 : uniformy, symbolika, výstroj, výzbroj. Praha – Lytomyšl : Paseka, Nakl. Ladislav Horáček, 2001, 41 s., 85 s. obraz. príl. ISBN 80-7185-392-5.

Text / Foto: Mgr. Gabriel Blaško

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky