Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Praga RN ASC 16

Aktualizované:
Praga RN ASC 16
Praga RN ASC 16
Medzi najznámejších producentov nákladných automobilov v bývalom Československu v minulom storočí patrila automobilka Praga. Okrem legendárneho vozidla V3S, ktorý sa preslávil v povojnovom období, medzi vodičmi si rovnakú obľúbenosť v medzivojnovom a vojnovom období získal stredný nákladný automobil Praga RN (rýchly nákladný). Legendárnu „Erenu“ vyrábali v rokoch 1933 až 1953, s krátkou prestávkou v rokoch 1945 – 1946 zapríčinenou vojnovými udalosťami. Nákladný automobil Praga RN a jej rôzne modifikácie neboli pôvodne určené pre potreby čs. vojenskej správy, ale pre dobré jazdné vlastnosti a spoľahlivosť našli svoje uplatnenie nielen v čs. brannej moci, ale aj v iných armádach. Výroba týchto automobilov nebola prerušená takmer počas celej druhej svetovej vojny a zamestnanci Českomoravských strojární, a. s. (Böhmisch_Mährische Maschinenfabrik AG) vyrobili cca 1 200 vozidiel. Výrobu v továrni v pražskej mestskej časti Libeň prerušil až bombardovací nálet spojeneckého letectva 25. marca 1945, keď bola automobilka ťažko poškodená. 

Spoločnosť Praga vyrobila v 48. sériách celkom 23 747 vozidiel v rôznych verziách. Počas tohto obdobia vzniklo niekoľko modifikácií tohto typu vozidla, čo sa premietlo nielen do základných rozmerov, ale aj do vzhľadu vozidla. Okrem zvyšovania výkonu sa taktiež  upravila nosnosť (z pôvodných 2 ton na 3 tony) a brzdový systém. Rozmery motora však zostali pri všetkých sériách rovnaké. Inak povedané, prvé vyrobené vozidlá boli úplne odlišné od neskoršie skonštruovaných. Pôvodne hranatá kabína bola postupne zaobľovaná, do automobilu boli montované modernejšie a výkonnejšie motory. Preto sa môžeme stretnúť s rozličnými technickými údajmi viažucimi sa k tomuto typu vozidla. Maximálna rýchlosť vozidla bola 80 km/h a spotreba približne 25 l/100 km. Automobil poháňal šesťvalcový štvortaktný kvapalinou chladený benzínový motor. 

Praga RN ASC 16 (CAS 16) patrí medzi „stálice“ prezentovaných zbierkových predmetov aj v hale H-1 stálej múzejnej expozície Vojenského historického múzea v Piešťanoch „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“. Cisternová automobilová striekačka bola určená na požiarne zásahy prístupné po vozovkách, prípadne po spevnených cestných komunikáciách. Disponovala nádržou o objeme 1 500 litrov vody a penovou látkou na hasenie o objeme 500 litrov. Čerpadlo je umiestnené pred motorom a je poháňané od predného čapu kľukového hriadeľa. Trojstupňové odstredivé čerpadlo dokázalo dopraviť 800 až 1 600 litrov vody alebo iného hasidla za minútu. Rozmery vozidla sú 7420 x 2300 x 210 mm a celková hmotnosť je 6 100 kilogramov. Vozidlo pozostáva z podvozkovej časti, nádrže, čerpacieho zariadenia a príslušenstva. 

Podvozok Praga RN sa po roku 1945 používal aj na výstavbu ďalších dvoch typov hasičských vozidiel, a to Praga RN AS 16 (automobilová striekačka vybavená naradím a rebríkom) a Praga RN DV 8 (dopravné vozidlo k preprave úplného hasičského družstva s príslušenstvom). Výrobu Praga RN ASC 16 zabezpečovala THZ – Továrna na hasicí zařizení n. p. Vysoké Mýto, ktorá sa špecializovala na kropiace, hasičské a fekálne stroje na podvozkoch Škoda 706 RO, Praga RN a V3S, Tatra T 805, T 138 a T 148. Pôvodne ako továreň Stratílek prešla v roku 1948 do n. p. Sigma pumpy Lutín – Olomouc, neskôr vyhláškou ministerstva priemyslu č. 1644 z roku 1949 dostala názov THZ. V neskoršom období bola začlenená do n. p. Karosa a vo výrobe cisternových vozidiel naďalej pokračovala. 

Vozidlo bolo získané kúpou zo súkromnej zbierky v roku 1997, pričom príslušná dokumentácia sa k vozidlu nezachovala.

Zoznam použitých prameňov a literatúry:
FRÝBA, Jiří. Legendární Praga V3S. Praha : Grada, 2016, 265 s. ISBN 978-80-247-5724-7.
KUBA, Adolf – SPREMO, Milan. Atlas našich automobilů 1929 – 1936. Praha : Nadas, 1989, 249 s. ISBN 80-7030-049-3. 
ŠUMAN – HREBLAY, Marián. Vojenská vozidla. České a slovenské bojové, obrněné, obojživelné a speciální automobily i motocykly od r. 1906. Brno : CPress, 2013, 216 s. ISBN 978-80-264-0179-7. 
ŠUMAN – HREBLAY, Marián. Hasičská vozidla. Česká a Slovenská hasičská technika od roku 1904 do současnosti. Brno : CPress, 2010, 206 s. ISBN 978-80-251-3134-3. 
THZ narodní podnik. [online] [cit. 2023-07-19] Dostupné na internete: < https://hasici.vmyto.cz/wp-content/uploads/2017/06/K5_THZ.pdf >
HYAN, Tomáš. Praga RN vozila armádu i pekaře. Erenu chtěli i v Jugoslávii. [online] [cit. 2023-07-19] Dostupné na internete: < https://www.garaz.cz/clanek/praga-rn-21003795 >.

Text / Foto: Mgr. Lukáš Danko, VHÚ-VHM Piešťany

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky