ZO ZBIEROK VHM

Samonabíjacia puška SVT-40

S vývojom samonabíjacej pušky sa v Rusku začali zaoberať už koncom prvej svetovej vojny. Prvé prototypy vznikli v roku 1926, ale do dokonalosti im chýbalo veľa. Lepšie sa ukázali konštrukcie Ser…

Zobraziť viac

Zástava – 1. československá samostatná tanková brigáda

Výrazným diplomatickým úspechom Československej exilovej vlády v Londýne bolo jej uznanie Sovietskym zväzom, čím sa vytvorili podmienky aj na vznik československých vojenských jednotiek na jeho úze…

Zobraziť viac

11. čs. poľný prápor Východný

Jednou z ciest, ktorou sa vojaci mohli dostať do čs. dobrovoľníckych jednotiek zahraničného odboja, bola trasa cez Maďarsko a Balkán na Stredný východ. Tu sa dobrovoľníci sústreďovali v Sýrii a Lib…

Zobraziť viac

Zástava 1. čs. pešieho pluku

Vypuknutie druhej svetovej vojny a udalosti, ktoré výrazne zasiahli do politickej mapy strednej Európy, boli hlavnými príčinami vzniku protifašistického odboja nielen v českom a slovenskom prostred…

Zobraziť viac

Peruť so zástavou

311. česko-slovenská bombardovacia peruť Kráľovských vzdušných síl Veľkej Británie bola jedinou spomedzi našich perutí RAF s vlastnou bojovou zástavou.   Po porážke Francúzska v máji 1940 sa poli…

Zobraziť viac

7,92 mm československá pechotná puška vzor 24

7,92 mm československá pechotná puška vzor 24 predstavovala vo svojom čase bezpochyby jeden z najvýraznejších symbolov vojaka armády prvej Československej republiky. Išlo však o československú a…

Zobraziť viac

Nemecká protitanková zbraň Raketenpanzerbüchse 43

Nemecká protitanková zbraň Raketenpanzerbüchse 43 (skrátene RPzB) je raketová zbraň, ktorá používala protitankové strelivo kalibru 88 mm. Vyvinutá bola v priebehu druhej svetovej vojny. Jej vývo…

Zobraziť viac

Rovnošata čs. legionára v Taliansku v Centrálnej expozícii Mo VHM Svidník

Dňa 28. októbra 2018 sme si pripomenuli 100. výročie vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov – Československa. O jeho vznik sa v nemalej miere zaslúžili slovenskí a českí vojaci bojujúci počas pr…

Zobraziť viac

Československá pištoľ 7,65 mm Praga 1919

Československá pištoľ 7,65 mm Praga 1919 je vôbec prvou sériovo vyrábanou pištoľou, ktorú po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku Československej republiky postupne zavádzali do výzbroje novobudovanej …

Zobraziť viac

Stredné vojenské transportné turbovrtuľové lietadlo An-26B

Stredné vojenské transportné turbovrtuľové lietadlo An-26B je modifikáciou lietadla An-24 na krátke a stredné trate. Je určené na dopravu materiálu a vojakov do blízkosti frontu, prepravu a zhadzov…

Zobraziť viac