Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

ZO ZBIEROK VHM

Aktualizované:

Prilba M 26 Adrian

Pred vyhlásením prvej svetovej vojny sa nekládol osobitný dôraz na ochranu hlavy vojaka. Vojaci nosili hlavne látkové či kožené pokrývky hlavy, kto…

9mm samopal 23 a samopal 25

Jednou z úspešných kapitol vývoja ručných palných zbraní v povojnovom Československu bol vývoj samopalov. Moderný samopal pre potreby čs. armády, k…
9mm samopal 23 a samopal 25

Legendárna zrkadlovka NIKON F

Prístroj fotografický NIKON F je klasická jednooká zrkadlovka profesionálneho typu, ktorá je tiež známa ako prvá zrkadlovka firmy NIKON. Firma (vte…
Legendárna zrkadlovka NIKON F

Rádiová stanica RF-10 (TAKT-1)

V ČSĽA v sedemdesiatych rokoch 20. storočia medzi spojovacími prostriedkami dominovala sovietska technika. Postupne však dochádzalo k jej obmene mo…

Tyršov odznak zdatnosti

Telesná výchova a šport v Československu po roku 1945 nadviazali na činnosť tradičných telovýchovných organizácií z konca 19. a prvej polovice 20. …
Tyršov odznak zdatnosti
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky