Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Cvičný prístroj vzor 34

Vypublikované:
Cvičný prístroj vzor 34
Cvičný prístroj vzor 34
V zbierkach piešťanského Vojenského historického múzea sa nachádza prístroj, ktorý bol určený k simulácii ostrej streľby z diel a používal sa pri výcviku delostrelcov na cvičných polygónoch v obmedzených priestoroch. 

Prístroj označovaný ako „cvičný prístroj vzor 34“, v skratke CP-34, bol určený pre nácviky na delostreleckých redukovaných strelniciach a na výcvik mieričov v jednotkách delostrelectva. Využitie našiel aj pri výcviku základnej práce mieričov priamo v učebniach batérií. Pôvod konštrukcie prístroja siaha do 30. rokov minulého storočia. Prístroj pozostáva z týchto hlavných častí: nosič, hlaveň, zameriavač s ďalekohľadom a stojan. 

K zameriavaniu sa ako základná časť používal delostrelecký zameriavač určený pre 122 mm húfnicu vz. 38, v kombinácii s periskopickým (optickým) delovým ďalekohľadom PG, prípadne s jeho modernejšími verziami. Najväčší dostrel 14,5 mm cvičného prístroja vz. 34 s čs. nábojom 14,5-Rd-CP 34 predstavoval 1 086 metrov. Hlaveň prístroja bola dlhá 400 mm. Prístroj mal jednoduchý odsuvný opakovací záver. Okrem 15 kg stojanu sa prístroj s ostatným príslušenstvom ukladal do drevenej debny vybavenej štyrmi výklopnými držadlami určenými k prenosu. Debna s vybavením mala hmotnosť 102 kg.

Prístroj našiel využitie aj pri ďalších zbraniach. Napríklad pri výcviku v streľbe z čs. 130 mm raketometu vz. 51. V tomto prípade samostatnú 14,5 mm hlaveň vz. 34 vložili do upravenej cvičnej strely raketometu. V princípe takto vytvorená pomôcka pre uvedený raketomet fungovala ako vkladacia hlaveň. Vychádzalo sa z poznatku, že streľba z tohto prístroja má podobný charakter ako streľba z raketometu, avšak v mierke 1 : 10. Pre výcvik mieričov raketometu namontovali na nosič cvičného prístroja držiak zameriavača raketometu.

Využívanie prístroja sa stretlo aj s kritikou. V prvej polovici 60. rokov 20. storočia prístroje často ležali nevyužité v skladoch delostreleckých jednotiek. Pramenilo to z nedostatkov niektorých ročníkov streliva, ktoré spôsobovali väčší rozptyl alebo vykazovali vyššie percento zlyhania. 

Okrem iného aj táto skutočnosť prispela k častejšiemu využitiu prístroja v učebniach, na tzv. projekčných strelniciach, formou premietania terénu a výstrelov na šikmo sklopené projekčné plátno. Na nosič cvičného prístroja bol namiesto hlavne upevnený diaprojektor, ktorý simuloval výstrel. Druhý projektor z iného miesta premietal terén na plátno.

V roku 1965 sa vzhľadom na nežiaduci rozptyl streliva uskutočnili komplexné skúšky sérií streliva a zbraní. Zdá sa, že situácia sa neskôr stabilizovala vďaka ukončeniu vývoja čs. streliva začiatkom 60. rokov 20. storočia a jeho postupným zavádzaním k jednotkám. 

V priebehu 70. rokov 20. storočia sa začal prístroj využívať vo výcviku veliteľov diel a mieričov 122 mm húfnic vz. 38/74, pri streľbách na DPS vz. 70 (typizovaná delostrelecká prípravná strelnica) a naďalej na polygónoch CP-34. 

V roku 1989 bol schválený adaptér pre upevnenie zameriavača MUM (mínometný univerzálny zameriavač), ktorý dopĺňal súpravu. CP-34 so zameriavačom MUM bol určený pre tréning  streleckých návykov na delostreleckých prípravných strelniciach pri výcviku veliteľov a mieričov 120 mm mínometov. Vo výzbroji sa udržal aj po roku 2000, a to nielen v Ozbrojených silách SR, ale i v Armáde ČR. To ho zaraďuje medzi najdlhšie využívané výcvikové prostriedky. Možno teda konštatovať, že cvičný prístroj počas celej svojej éry našiel využitie pri nácviku streľby z mínometov, raketometov a diel. Pri správnom použití bol považovaný za najúčinnejšiu delostreleckú výcvikovú pomôcku. Vojenské historické múzeum získalo prístroj v roku 2011 z vojenského útvaru 5728 v Moldave nad Bodvou.

Použité zdroje:

Děl-22-23. Cvičný přístroj vz. 34. Praha : MNO, 1962.
Děl-22-23. Vložka. Príloha 3. Adaptér pro lafetaci zaměřovače MUM na cviční přístroj vz. 34. Technický popis a provoz. Praha : MNO, 1989.
GRYC, Rudolf. Dělostřelecká průpravná střelnice. In Bojová příprava. 1969, roč. 19, č. 5, s. 39-40.
KRONTORÁD, František. Pomůcka pro nácvik mířičů a nácvik střelby raketometů. In Bojová příprava. 1965, roč. 15, č. 4, s. 61-62.
PAVLIŠIN, Eliáš. Skúsenosti zo zápočtových strelieb reaktívneho delostrelectva. In Dělostřelec. 1961, č. 2, s 53-56. 
PÍCHAL, Zděnek. Lépe využívat výcvikových pomůcek. In Bojová příprava. 1965, roč. 15, č. 2, s. 72-75.
POTUŽÁK, Ladislav. Trenažery – žádný problém. In Bojová příprava. 1989, roč. 39, č. 8, s. 60-63.
SLADKÝ, Josef. Hodnocení taktických cvičení dělostřelectva. In Bojová příprava. 1978, roč. 28, č. 11-12, s. 53-54.
SMATANA, Karol: Zabudnutá munička na Považí. 1964 – 2004. Košice : TypoPress, 2004. ISBN 80-89089-21-6.
SUCHÝ, Jaroslav: Za střeleckým mistrovstvím dělostřelců. In Bojová příprava. 1965, roč. 15, č. 9, s. 60-61.
VHM Piešťany – Mo Piešťany, Zbierka č. III – Pušky a karabíny, PK 517 – Cvičný prístroj vzor 34.
VHM Piešťany – Mo Piešťany, Návrhový list č. 140/2022 zo dňa 11.08.2022

Text / foto: Mgr. Tomáš HANICH, VHÚ – VHM 

Fotogaléria

Návrat na začiatok stránky