ZO ZBIEROK VHM

39. čs. strelecký pluk Výzvedný

V čs. légiách v Taliansku počas prvej svetovej vojny dovedna pôsobilo takmer 20-tisíc Čechov a Slovákov. Dávno pred oficiálnym vznikom československého vojska v Taliansku, ešte v rokoch 1916 – 1917…

Zobraziť viac

Spoľahlivý guľomet z Brna

Československý 7,92 mm ľahký guľomet ZB vzor 26 bol do zbierok vtedajšieho Dukelského múzea získaný 20. júla 1984 prevodom z Vojenského útvaru 1217 Moldava nad Bodvou. Jeho priamymi predchodcami bo…

Zobraziť viac

Zbraň legionárov vo Francúzsku

Francúzska pechotná puška Berthier model 1907/15 M16 predstavovala nepochybne najmasovejšie vyrábanú modifikáciu pušiek systému Berthier, ktoré tvorili jednu z najdôležitejších súčastí výzbroje fra…

Zobraziť viac

12. čs. strelecký pluk gen. M. R. Štefánika

Politické pomery v Rusku sa na konci roka 1917 radikálne menili. V neistom revolučnom prostredí dochádza k doformovaniu 1. čs. armádneho zboru, ktorý bol operačne podriadený ruskému veleniu a polit…

Zobraziť viac

Prilba Adrianka a blúza čs. legionára

Do roku 1917 nebolo možné pre nedostatok dobrovoľníkov z radov Slovákov a Čechov vytvoriť samostatné československé jednotky vo Francúzsku. Až koncom roka 1917 a počas roka 1918 sa vo Francúzsku …

Zobraziť viac

Kríž a medaila

Medzi prvé právne úkony po vzniku Československa patrilo prijatie zákona č. 61/1918 z 10. decembra 1918, ktorým sa zrušili šľachtické tituly a rady, ale aj väčšina vyznamenaní rakúsko-uhorskej mona…

Zobraziť viac

Zástava 32. čs. streleckého pluku

Podmienky na vznik československého odboja v Taliansku sa od tých v Rusku a vo Francúzsku diametrálne líšili. Neexistovala tu krajanská kolónia. Jadro odboja tvorili Česi a Slováci z radov zajatcov…

Zobraziť viac

Vyznamenania Veľkej vojny

Kríž sv. Juraja bol založený 13. februára 1807 na základe manifestu ruského cára Alexandra I. Bol určený na vyznamenávanie vojakov, poddôstojníkov a námorníkov za mimoriadnu chrabrosť, statočnosť a…

Zobraziť viac

Úspešná pištoľ

Československá armádna pištoľ vzor 24 kalibru 9 mm sa stala najrozšírenejšou pištoľou v čs. armáde v medzivojnovom období. Kvalita jej spracovania bola na veľmi dobrej úrovni aj v porovnaní s výrob…

Zobraziť viac

Pluk amerických Slovákov

Koncom roka 1917 a v priebehu roka 1918 sa vo Francúzsku zhromaždil dostatočný počet Čechov a Slovákov z Ruska, USA, Rumunska, zo Srbska, z Talianska, Francúzska i ďalekej Austrálie na vytvorenie v…

Zobraziť viac