Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

ZO ZBIEROK VHM

Aktualizované:
20211022_091729
Vo fonde Vojenského historického múzea Piešťany sa v múzejnej zbierke č. X - Spojovací materiál nachádza vojenský poľný telefón TP 25. Tento telefónny linkový prístroj továrenskej značky Tesla pochádza z druhej polovice 20. storočia. Vyrábali ho v  podnikoch Tesla Stropkov, n. p. a Tesla Valašské Meziříčí, n. p.
 
Prístroj typu MB pracoval na systéme miestnej batérie. Pre okruh telefónu využíval vlastné napájanie pomocou galvanického suchého článku AS 4 (1,4 V), ktorý bol určený aj pre telegrafy a iné zariadenia. Konštrukčne aj tvarovo bol inšpirovaný svojím predchodcom, nemeckým poľným telefónom FF-33 (Feldfernsprecher 33), ktorý bol zaradený do výzbroje jednotiek Wehrmachtu v roku 1934.   
 
TP 25 pozostáva z niekoľkých hlavných komponentov. Základ tvorí bakelitový obal, respektíve hranolovitá skrinka, ktorej súčasťou je odklápacie veko. Bakelit ako materiál mal výborné vlastnosti - bol pevný a odolný. K jeho hlavným výhodám patrila dlhá životnosť, odolnosť a elektrická izolačná schopnosť. Aj z toho dôvodu sa tento materiál postupne zavádzal v prvej polovici 20. storočia pri výrobe lámp, vypínačov, krytov fotoaparátov, rádií, hračiek, bižutérie, telefónnych prístrojov a iných spotrebných predmetov. Na veku skrinky sú z vonkajšej strany umiestnené hláskovacia tabuľka (znak + kódové slovo), tabuľka na poznámky a sklopné držadlo. Vo vnútornej časti sa nachádza pliešok na pritlačenie mikrotelefónu, základná schéma poľného telefónneho prístroja TP 25 a výstražný nápis: Pozor nepřítel naslouchá!
 
Medzi ďalšie súčasti patria: mikrotelefón so spínacím tlačidlom, induktor, hovorový transformátor, dvojitý kondenzátor, napájanie mikrofónu, signálny zvonček, skúšobné tlačidlo, prepojovacia šnúra na konci s dvoma kolíkmi, kľučka, nosný popruh. Slúchadlo obsahuje spínač, ktorý musela obsluha držať, ak chcela komunikovať s protistranou. Taktiež sú v ňom zabudované vymeniteľná mikrofónna a telefónna vložka. Pre vyzváňací obvod slúžil generátor striedavého vyzváňacieho prúdu – induktor. Aktivoval sa točivým pohybom ručne pomocou kľuky.
 
Prístroj sa primárne využíval pre armádne účely, v energetike a baniach. Vďaka tomu, že bol jednoduchý na obsluhu, si našiel aj široké uplatnenie. Zariadenie bolo kompatibilné aj s inými prístrojmi, napríklad s telefónom T 52 (typ 3FP 150 00). Dva prístroje mohli byť medzi sebou zapojené pomocou jedného vedenia, a to na vzdialenosť až 28 kilometrov, pri použití párového vedenia až na 500 km. Ak bolo potrebné naraz spojiť viacerých účastníkov, nezaobišlo sa to bez telefónnej ústredne.
 
Armáda v rámci linkovej techniky používala TP 25 najmä z dôvodov, že sa vyznačovala jednoduchou údržbou a ovládaním, spoľahlivosťou, šetrnosťou (nízka spotreba batérie) a v neposlednom rade umožňoval dlhý dosah.  
 
Text: Mgr. Lukáš DANKO, VHÚ-VHM
Foto: VHÚ-VHM
 
Zdroje:
BURIAN, Michal – RÝC, Jiří. Historie spojovacího vojska. Praha : Ministerstvo obrany ČR – Agentúra vojenských informací a služeb, 2006, 247 s. ISBN 978-80-7278-411-1; KLÍMA, Ladislav. Čaro Bakelitu. Košice : Slovenské technické múzeum Košice, 2020, 193 s. ISBN 978-80-973503-2-1.
 
Zoznam internetových zdrojov:
https://www.zeleznicnemuzeum.sk/katalog-predmet/11260/http://www.csla.cz/vyzbroj/spojovaciprostredky/tp25.htm;
http://www.expedicebilytesak.sweb.cz/technika/historicka-technika/TP25.htm

Fotogaléria

Kovová hviezdica z vojnového cintorína Hostovice (1)
V ťažkých bojoch prvej svetovej vojny na našom území zahynuli tisícky vojakov rakúsko-uhorskej, nemeckej a ruskej armády, ktorí sú pochovaní na viacerých vojenských cintorínoch. Jedným z nich je aj vojenský cintorín v obci Hostovice, ktorá mala pred vypuknutím vojny 699 obyvateľov. Podobne ako aj v iných obciach dnešného okresu Snina aj tu prebiehala intenzívna bojová činnosť. Vojnové udalosti sa obce dotkli na jeseň 1914 a neskôr, predovšetkým v apríli 1915 počas Veľkonočnej bitky v Karpatoch, keď sa frontová línia ustálila severne nad obcou na hrebeni Skory. Bojové operácie, ktoré si  vyžiadali tisícky obetí, sa dotkli aj samotnej obce, ktorá bola značne zničená.
 
Vojnový cintorín sa nachádza v juhozápadnej časti areálu obecného (civilného) cintorína, asi 120 m južne od miestneho gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky a asi 150 m východne od štátnej cesty č. 567, na vyvýšenine východne od obce. Vznikol ešte počas prvej svetovej vojny, pravdepodobne v roku 1917, ale pochovávanie obetí na ňom pokračovalo aj po vzniku Československa. Posledný úradný záznam o pochovávaní na tomto cintoríne je z 13. apríla 1923, keď tu boli uložené ostatky dvoch neznámych vojakov. Zároveň bol cintorín upravený podľa nariadenia MNO č. j. 650590 Definitívní úprava válečních hřbitovů na bojištích Karpatských z 21. apríla 1920. V súlade s týmto dokumentom a vzhľadom na to, že väčšina pochovaných bola známa, bol cintorín ponechaný v pôvodnom stave. Jednotlivé hroby boli upravené podľa jednotného vzoru vydaného MNO a označené boli kovovými hviezdicami, ktoré boli jednak trvácnejšie a odolnejšie voči poveternostným vplyvom, ale rovnako boli nábožensky neutrálnejšie (oproti krížom, ktoré sa spájajú s kresťanstvom, pričom pri neznámych vojakoch nebolo známe ich vierovyznanie).
 
V medzivojnovom období starostlivosť o cintorín zabezpečovala žandárska stanica v Pčolinom. Po 2. svetovej vojne však začal objekt chátrať a takmer zanikol. S obnovou hrobov sa začalo v roku 2007 – horné rady hrobov boli identifikovateľné len pomocou kovových hviezdic. Tie boli v roku 2008 odstránené z dôvodu uľahčenia kosenia traktorom. V rokoch 2011 – 2014 došlo k sanácii a obnove cintorína dobrovoľníkmi z Klubu vojenskej histórie Beskydy v spolupráci s miestnou samosprávou. Postupne boli obnovené hrobové polia podľa historického náčrtu. V strede cintorína bol umiestnený provizórny kríž. V roku 2014 bola ukončená úprava vojnových hrobov. Taktiež boli vystavané kamenné chodníky, osadené drevené kríže a vybudovaný centrálny pamätník v podobe jednoramenného dreveného kríža osadeného do podstavca. Celý areál vojnového cintorína bol ohradený dreveným oplotením.
 
Cintorín má pôdorys v tvare obdĺžnika s rozmermi 20 x 36 m. Pozostáva zo 47 vojnových hrobov, z ktorých je 25 hrobov jednotlivých, 18 spoločných a 4 hromadné. Hroby sú aj presne identifikované (len osem vojakov je neznámych, z toho jeden bol ruský vojak) a sú usporiadané v štyroch radoch. Svoj odpočinok tu našlo 112 vojakov, väčšinou príslušníkov rakúsko-uhorskej armády, ktorí zomreli v miestnej vojenskej poľnej  nemocnici.
 
Vojnový cintorín v obci Hostovice je dielom neznámeho architekta a bol navrhnutý na zaradenie medzi Národné kultúrne pamiatky. Označenie vojnového hrobu je vyrobené z kovu a tvorí ho plechová osemcípa hviezda (s priemerom 311 mm), pričom ôsmy cíp je spojený s kovovým kolíkom, určeným na zapichnutie do zeme.  Kolík je vyrobený z pásoviny, ku hviezdici je prinitovaný dvoma nitmi. 
 
Text / foto: Mgr. Viera Jurková, VHÚ-VHM
 
Použité pramene a literatúra:
DROBŇÁK, Martin - KORBA, Matúš - TURIK, Radoslav: Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch. Humenné : Redos, 2007, 86 s. ISBN 978-80-969233-3-5.
BURAĽ, Miroslav - DROBŇÁK, Martin - KORBA, Matúš - TURIK, Radoslav: Mementá prvej svetovej vojny II. Humenné : Redos, 2009, 100 s. ISBN 978-80-969233-3-5.
VHA, f. VHC, šk. 56, okres Snina
VHA, f. ZVV, Vojenské hroby a cintoríny
https://www.hostovice.sk/--29-19-vojnovy-cintorin
 

Fotogaléria

Granát gumový cvičný 350 g
Gumený cvičný granát s hmotnosťou 350 g slúži ako výcviková, športovo-branná pomôcka na zdokonaľovanie vrhu „granátom“ do diaľky. Jedná sa o jednoduchý celogumený výrobok vulkanizovaný z častí dvojdielnej formy. Tvar tela bol odvodený od útočného granátu vz. 21 prezývaného „Janeček“, z obdobia 1. Československej republiky.
 
Gumený cvičný granát je konštruovaný, aby svojím tvarom a hmotnosťou simuloval skutočný útočný granát. Ostrý útočný granát vz. 21 mal rozmery 10,5 cm x 5 cm a hmotnosť 450g. Na porovnanie – gumový cvičný granát má rozmery 12 cm x 5,5 cm, hmotnosť iba 350 g. Hmotnostne sa približuje útočnému nárazovému granátu RG-4 (ktorého váha sa pohybovala medzi 322 g bez puzdra a 447 g so zosilňovacím puzdrom), zavedeného do výzbroje Československej ľudovej armády (ČSĽA) v roku 1954. Výcvikovou verziou RG-4 bol cvičný ručný granát s označením: RG-Cv-5. V druhej polovici 80. rokov 20. storočia bol v ČSĽA rozšírený granát URG 86 s hmotnosťou 430g.
 
Podobné pomôcky sa vyrábali pre spojárov ČSĽA s oceľovým očkom na vrchnej strane tela granátu – určené na prehadzovanie vedení rôznych antén, prípadne ich upevnenia cez rôzne vertikálne prekážky. Tieto granáty niesli označenie MCHP-HS5, ČSN 634651. Výrobcom bol národný podnik Gumárny Zubří.  
 
Štandardná verzia gumeného granátu bez kovových doplnkov sa využívala pri bežnom výcviku a cvičení príslušníkov ČSĽA, pri športovo-branných aktivitách, na školách (vojenských a civilných), v rámci Zväzu pre spoluprácu s armádou, pri voľno-časových centrách atď. Výrobok je dostupný aj dnes – jeho komerčná výroba pokračuje v takmer nezmenenej podobe. 

Výrobcom cvičných gumených granátov bol národný podnik Gumárne, Dolné Vestenice,  sídlil v Dolných Vesteniciach. Pokračovateľom tradície je spoločnosť VEGUM a. s.
 
Zbierkový predmet je značený číslom ČSN 540125. Pravdepodobne sa jedná o výrobok z druhej polovice 80. rokov 20. storočia. Výrobok bol značený hodnotou – 4 Kčs (cena určená Ministerstvom národného hospodárstva ČSSR). Do zbierok bol zaradený v apríli roku 2019 na základe darovacej zmluvy. V múzejnej zbierke č. IX Strelivo a náloživo je zaradený jediný kus tejto branno-športovej a zároveň vojenskej výcvikovej pomôcky.
           
Text/foto: Mgr. Jerguš Váry, VHÚ-VHM Piešťany

Zdroje:
Děl-27-2 Ruční granáty, predpis ČSĽA, Praha, MNO 1989
KARA, Jan.: Ruční granáty. [online] [cit. 2021-09-17] Dostupné na internete: https://www.sosfalknov.cz/policie/vyzbroj-a-vystroj/vyzbroj/strelivo-pistolove-rakety-rucni-granaty/rucni-granaty/
Dôležité historické míľniky VEGUM a.s.[online] Vegum a.s, [cit. 2021-09-02] Dostupné na internete: https://www.vegum.sk/onas/51/SK/VEGUM-as
 

Fotogaléria

Letecký guľomet A-12,7 „Afanasijev“
V zbierkovom fonde Vojenského historického múzea Piešťany sa nachádza aj zbierkový predmet – sovietsky letecký guľomet A-12,7 „Afanasijev“, ktorý bol do zbierky IV – Automatické zbrane - získaný v roku 2004 bezodplatným prevodom z Vojenskej leteckej akadémie M. R. Štefánika v Košiciach.
 
Konštruktérom tejto zbrane bol Nikolaj Michailovič Afanasijev, ktorý so svojím tímom začal pracovať na projekte nového rýchlopalného leteckého guľometu kalibru 12,7 mm, s rýchlosťou streľby minimálne 1 500 výstrelov za minútu. Pri práci na novom projekte využíval aj poznatky nadobudnuté počas modernizácie staršieho typu leteckého guľometu UB, pri ktorom sa pri zvýšení rýchlosti streľby prejavilo značné zníženie životnosti zbrane, čo viedlo k vývoju nového typu leteckého guľometu.
 
Projekt pod názvom TKB-481 sa začal v roku 1949. Jeho výsledkom mal byť guľomet určený ako výzbroj sovietskeho štvormotorového strategického bombardéra Tupolev Tu-4. V septembri 1953, po absolvovaní vojskových skúšok, bol nový guľomet  A-12,7 prijatý do výzbroje vojenských vzdušných síl ZSSR, s určením pre výzbroj vrtuľníkov. Guľomet A-12,7, navrhnutý pre streľbu z pevných a pohyblivých leteckých stanovísk proti vzdušným a pozemným cieľom, sa stal jedným z dlhšie slúžiacich typov v letectve.
 
Automatická funkcia zbrane bola zabezpečená odberom prachových plynov cez odberový kanál. Strelivo v nábojovom páse bolo možné do guľometu podávať z pravej i ľavej strany. Spúšťadlo bolo elektrické, pričom napínanie bolo pneumatické. Guľomet sa spúšťal z prednej polohy záveru. Pri streľbe sa používali jednotné náboje 12,7 x 108 mm s priebojno-zápalnými strelami (B-32), priebojno-zápalnými strelami so stopovkou (BZT) a zápalnou trhavou strelou s okamžitým účinkom (MDZ).
 
Pôvodne plánovaná rýchlosť streľby bola znížená na 1 000 výstrelov za minútu,  zavedením spomaľovača do elektrospúšte. Nútené technické riešenie sa realizovalo z dôvodu, že rýchlopalný mechanizmus predbiehal v tom čase metalurgické možnosti pri výrobe hlavní, ktoré pri takom vysokom tempe streľby rýchlo zhoreli.
 
V roku 1966 prešiel guľomet modernizáciou pre možnosť využitia nového náboja so zápalnou strelou s okamžitým účinkom s veľkou citlivosťou (ZMDBČ). Do výzbroje ho zaviedli ako variant A-12,7A. Zavedenie tohto variantu sa realizovalo v období, keď vo výzbroji sovietskeho vojenského letectva nefigurovala žiadna palná zbraň na efektívnu likvidáciu tzv. aerostatov (balón, vzducholoď). Tieto prostriedky bez posádky vypúšťali nad územie krajín bývalého sovietskeho bloku za účelom leteckého prieskumu. Strely s trhavým účinkom neboli dostatočne citlivé na aktiváciu pri kontakte s polyetylénovým plášťom balóna s hrúbkou 30 – 40 mikrónov. V období počas rokov 1959 – 1964 bol na riešenie problému v ZSSR vyvinutý náboj 12,7 x 108 mm s projektilom, ktorý dokázal vytvoriť v plášti balóna trhliny s rozmermi 200 – 300 cm2. Veľký únik plynov mal za následok rýchle klesanie aerostatu a aj jeho zapálenie v prípade, že bol naplnený vodíkom. Súčasť tohto náboja tvorila spomenutá zápalná strela s okamžitým účinkom veľkej citlivosti. Uvedený náboj bol určený aj pre guľomety JakB. Neskôr bola v roku 1972 strela modernizovaná zavedením mechanizmu samo-zničenia. Ich výroba však  postupne prestávala z dôvodu nahradenia balónov modernejšími prostriedkami prieskumu. Guľomety A-12,7 vyrábali závody v Tule (Tulamashzavod), Iževsku (Izmash) a Kovrove (KMZ) v rokoch 1953 až 1983. V československom vojenskom letectve bol guľomet určený pre výzbroj vrtuľníkov Miľ Mi-4 a niektorých typov lietadiel, zväčša ako zbraň na uskutočňovanie ostrých školských strelieb na stíhacích lietadlách.
 

Technické údaje:

Kaliber: 12,7 mm.
Rýchlosť streľby: 800 – 1 100 výstrelov za minútu.
Celkové rozmery:
- dĺžka: 1 423 mm
- šírka: 153 mm
- výška: 154,5 mm
Parametre hlavne:
- dĺžka hlavne: 1 005 mm.
- počet drážok: 8.
- stúpanie drážok: 381 mm.
Napätie pre elektrospúšť: 26 V.
Hmotnosť guľometu: cca 28 kg.
Minimálny tlak vzduchu pre pneumatické napnutie: 3,5 Mpa.
 
Zdroj:
АФАНАCЪЕВ, Н. М. и др.: 12,7-миллиметровый авиационный пулемет А-12,7 конструкции Н.М. Афанасьева. Техническое описание. Москва : Государственное издательство оборонной промышленности, 1956, 104 с.
Letecký gulomet A-12,7. Technický popis. Praha – MNO, 1957, 100 s.
Отечественньте крупнокалиберные пулеметы (часть II) [online]. Dostupné na internete:  <http://www.xliby.ru/transport_i_aviacija/tehnika_i_vooruzhenie_1998_03/p2.php>. [cit. 2021-08-16].
ПЛАТОНОВ, Ю., ГУМАК, Р.: Система Афанасьева: In Калашников, 2008, č. 12.
ШИРОКОРАД, А. Б: История авиационного вооружения. Краткий очерк. Минск : Харвест, 1999, 556 с. ISBN 985-433-695-6.
 
Text: Mgr. Tomáš Hanich, VHÚ-VHM
Foto: VHÚ-VHM

Fotogaléria

1. Navigačná pomôcka Dreieckrechner DR 2
Dreieckrechner (nem. trojuholníkové počítadlo) bola nemecká navigačná pomôcka určená na výpočet sily vetra v závislosti na kurze a rýchlosti lietadla. Jej vynálezcom bol Siegfried Knemeyer, ktorý ju od roku 1936 pripravoval pre potreby nemeckej Luftwaffe. Od roku 1937 bola jej hlavným producentom firma Dennert & Pape v Hamburgu.
 
Navigačná pomôcka Dreieckrechner má tvar disku a skladá sa z dvoch od seba závislých plôch. Jednotlivé produkčné modely sa líšia ich značením. V skratke sa zariadenie skladá z kompasovej plochy a výpočtovej plochy. Kompasová plocha sa dá ľahko rozpoznať podľa rozety so svetovými stranami, priehľadným rotačným zámerným kurzorom, a piktogramu siluety lietadla.  Výpočtová plocha, tiež nazývaná kalkulačka, sa skladá z vonkajšieho prstenca - logaritmického pravítka so škálou uhlov od 1-90° a nazad k 179°. Súčasťou tejto plochy je aj prostredný prstenec s dvoma logaritmickými desiatkovými rýchlostnými škálami a stred pomôcky s časovými stupnicami. Obsahuje tiež škálu „skutočnej rýchlosti vzduchu“ a priehľadný kurzor „polovice priemeru“. Celkový priemer tela DR 2 je 148 mm, výška hliníkového rámu je 9 mm.
 
Verziu DR 2 vyrábali od júna 1936 do novembra 1942. Na datovanie pomôcok sa používal kód v štvorčíselnom tvare, odkazujúc na rok a mesiac výroby. Existuje niekoľko rôznych variantov DR 2 v závislosti od skoršej alebo neskoršej produkcie. Diely jednotlivých verzií sú zameniteľné. Pri opravách mohli vzniknúť rôzne hybridné verzie. Neskoršie produkčné verzie mali plastové telo (staršie bakelitové) a hliníkový prstenec. V prípade DR 2 Geräte Nr. 127-107 B sa jedná o neskoršiu produkciu z leta roku 1942. Na konštrukciu DR 2 nadviazal Dreieckrechner DR 3, ktorý sa vyznačoval použitím fluorescenčných materiálov a hlavne plastov žltých odtieňov.
 
Navigačná pomôcka Dreieckrechner DR 2 bola získaná do zbierkového fondu Vojenskom historickom múzeu Piešťany koncom apríla 2021 ako dar Ing. Ľubice Fajglovej, CSc. Navigačná pomôcka patrí do pozostalosti po jej otcovi, významnom československom a slovenskom letcovi genmjr. v. v. Ing. Belovi Kubicovi. 
 
Dreieckrechner DR 2 je ako zbierkový predmet súčasťou zbierkového fondu Vojenského historického múzea Piešťany, múzejná zbierka č. XX – Optický materiál.
 
Text/foto: Mgr. Jerguš Váry, VHÚ-VHM Piešťany

Zdroj:
PIEL, Alexander. Dead Reckoning Computers for Air Navigation. Books on Demand: Norderstedt, 2021. ISBN-13: 9783753445748
Van RIET, Ronald. Knemeyer Dreieckrechner. in:
http://www.wiki.luftwaffedata.co.uk/wiki/images/Dreieckrechner_2009.pdf

Van RIET, Ronald. Dreieckrechner revisited: an „impossible“ DR3 and finally the DR1? in: https://www.rechenschieber.org/DreieckrechnerRevisited.pdf
Návrhový list VHÚ-VHM Piešťany č. 227/2021 zo dňa 16.06.2021

Fotogaléria

STA Devín 6 x 6 – prototyp
Vozidlo STA DEVÍN je trojnápravový stredný nákladný, terénny automobil 6 x 6 so stálym pohonom zadných dvoch náprav. Bol vyvíjaný ako nástupca starnúcich nákladných vozidiel PRAGA V3S. Zadanie bolo špecifikované uznesením predsedníctva vlády ČSSR začiatkom 80. rokov minulého storočia. Projekt sa mal zamerať rovnako na vojenskú, ako aj civilnú verziu. Prvá štúdia automobilu vznikla 12. novembra 1981 v Avii Praha pod označením STNA. Finálne riešenie projektu však podľa rozhodnutia vlády spracovali Bratislavské automobilové závody v spolupráci s viacerými subdodávateľmi. Prvé dva prototypy boli dokončené 28. decembra 1984. Dovedna bolo vyrobených 15 prototypov.
 
Podvozok vozidla tvorí obdĺžnikový rám a pevné nápravy s odpružením. Koncepcia náprav je prevzatá z vozidla PRAGA V3S, nápravy sú však zosilnené – prispôsobené na prenos vyššieho krútiaceho momentu. Hnacia sústava disponuje nápravovými diferenciálmi a medzinápravovým diferenciálom (2. – 3. náprava). Uzávierka je ovládaná elektropneumaticky. Pevné nápravy sú odpružené parabolickými listovými pružinami. Všetky nápravy sú okrem listových pružín vybavené hydraulickými tlmičmi. Prenos sily na zadné nápravy je riešený pomocou pozdĺžnych vodiacich tyčí. Vojenská verzia mala prednú nápravu hnaciu s možnosťou vypnutia pohonu. Centrálne hustenie pneumatík (CHP) umožňovalo zníženie tlaku v pneumatikách pri jazde v ťažkom teréne. Široko-profilové pneumatiky s rozmermi 13/80-R20 dovoľovali oproti PRAGE V3S vyššiu nosnosť.

Karosériu automobilu tvorí celokovová, sklopná búdka vodiča s hydraulickým vyklápaním a zadná časť rámu, prípadne valníková plošina. Komfort v kabíne zabezpečovalo nezávislé prídavné kúrenie, ktoré v letnom období slúžilo ako ventilácia.
 
Pohon vozidla bol riešený šesťvalcovými radovými motormi traktorov ZETOR unifikovaného radu IV, z produkcie ZŤS Martin. Konkrétna motorizácia sa líšila v závislosti od toho, či išlo o civilné alebo vojenské verzie 4 x 4 / 6 x 6. Vojenská verzia mala motor typu 8065. Jednalo sa o viacpalivový preplňovaný vznetový motor s priamym vstrekom a ventilovým rozvodom OHV. Ovládanie spojky bolo hydraulické so vzduchovým posilňovačom. Konštrukcia automobilu bola v porovnaní s PV3S v každom ohľade pokroková a určite mohla byť pre armádu a národné hospodárstvo prínosom. Po siedmich rokoch vývoja bol návrh vozidiel STA a SNA Devín pripravený na sériovú výrobu. V júni 1989 predsedníctvo vlády rozhodlo o odložení sériovej produkcie do času, kým vláda nerozhodne o definitívnom programe výroby štátneho podniku BAZ Bratislava. V novembri však prišla Nežná revolúcia. Bratislavské automobilové závody v období zásadných zmien nemali dostatok kapitálu na rozbehnutie výroby a tým sa celý projekt skončil. Namiesto STA Devín sa koncom 80. rokov minulého storočia v Bratislave vyrábala modernizovaná PRAGA V3S M2. 
 
V prípade zbierkového predmetu STA DEVÍN 6 X 6 sa jedná v poradí o jeho 4. prototyp.
 
Dnes  čiastočne zreštaurované vozidlo možno vidieť vo vonkajšej expozícii VHM v Piešťanoch.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ
 
Zdroje:
CHLADIL, Josef. Vývoj nového středního terénního automobilu. In ATOM - Armádní technický obrazový magazín, 1988, roč. 20 , č. 2 , s. 14-15   
NEUMANN, Jan. Praga V3S. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2172-9
Prototyp středního terénního automobilu STA VV 6×6 „Děvín“. In: http://www.vhu.cz/exhibit/prototyp-stredniho-terenniho-automobilu-sta-vv-6x6-devin/

Fotogaléria

Plechová dóza na cigaretové papieriky Olšany
Plechová dóza na cigaretové papieriky Olšany
Dvojdielna plechová dóza bola určená ako nádoba na uschovanie a distribúciu cigaretových papierikov značky Olšany. Jednalo sa o komerčne dostupný výrobok, pričom grafika syntetickými emailovými farbami odkazuje na spojenie s vojenstvom. Na veku nádoby je vyobrazený štábny rotmajster 28. pešieho pluku Československej brannej moci opierajúci sa lakťami o stôl, fajčiac cigaretu. Motto hovorí: cigaretové papírky Olšany - nejlepší ze všech! Grafika je vkusná, nevtieravá s použitím tyrkysovej, bordovej a okrovej farby. 
História výroby cigaretového papiera sa v Olšanoch pri Šumperku začala písať v prvej polovici 19. storočia, konkrétne od roku 1861. Po neľahkom, ale úspešnom, začiatku manufaktúry sa v roku 1910 rozbehla výroba prvých cigaretových papierikov a dutiniek. Vďaka ručnej výrobe cigariet sa hovorí o Olšanoch ako o výrobcovi tzv. cigaretovej konfekcie. Prvá svetová vojna spôsobila významný nárast dopytu po tzv. „knižkách“ cigaretového papiera pre potreby armády. To malo za následok, že v roku 1915 prešla výroba modernizáciou a zvýšením produkcie. Vďaka tomu dokázal jeden zamestnanec vyrobiť až 4 000 knižiek (aršíkov) papiera za jednu zmenu.
V dvadsiatych rokoch 20. storočia dosiahla Olšanská cigaretová konfekcia veľké medzinárodné úspechy a získala medaily na výstavách v Riu de Janeiro, Philadelphii či Barcelone. V tejto dobe sa vyrábali produkty s logom Vážky, Slávika a Homára. Neskôr sa práve symbol vážky stal symbolom spoločnosti.
Druhá svetová vojna priniesla celej Európe deštrukciu priemyselných zariadení, avšak továrni Vážka sa vyhla. Vojnové besnenie obišlo firmu bez likvidačných následkov. Po roku 1945 bola Olšanská továreň zoštátnená. Prevádzka továrne bola zachovaná a výroba Vážky pokračuje až dodnes. V prvej polovici 20. storočia zabezpečili odbyt cigaretových papierikov a konfekcie práve príslušníci vojska a tento trend sa nemenil ani počas nasledujúcich desaťročí. Dvojdielna dóza s rozmermi 21,5 cm x 14 cm a výškou 4 cm je vyrobená z cínovaného plechu lisovaním. Grafika na veku je pravdepodobne vyhotovená strojovým nástrekom pomocou šablón.
Dózu, ktorá  bola vyrobená v 40. rokoch minulého storočia, darovala do zbierok Vojenského historického ústavu Bratislava - Vojenského historického múzea Piešťany pani Terézia Havránková v septembri 2019. V súčasnosti sa nachádza ako súčasť stálej expozície Slováci v rovnošatách 1848 - 2020 vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch.
 
Text: Mgr. Jerguš Váry, VHÚ
Foto: Mgr. Jerguš Váry, Mgr. Dušan Dzuro, VHÚ
 
Zdroje:
Historie výroby - příběh Vážky. [online] Roll4You, s.r.o. [cit. 2019-10-23] Dostupné na internete: https://www.papirky.cz/historie-vyroby-pribeh-vazky
 

Fotogaléria

OM_394_VOJ_elev_1_cap_001-min
Fotoaparát CHAJKA-II patrí do radu kompaktných „half-frame“ fotografických prístrojov (polovičného formátu) na klasický 35mm kinofilm. Veľkosť filmového poľa pri osvite snímky je 18 x 24mm. Na rozdiel od bežných kinofilmových aparátov, CHAJKA robí fotografie na šírku filmu. Teda, ak držíme fotoaparát vodorovne, fotíme zvislý záber a naopak. Prvý z radu fotoaparátov CHAJKA sa objavil v roku 1965, 2 roky potom, čo sa uskutočnil let Valentíny Tereškovovej do vesmíru. Nie je náhodou, že práve prvá žena vo vesmíre mala volacie meno „Chajka“ (Čajka) a v nasledujúcich rokoch bol rad „half-frame“ kompaktu vyrábaného v závodoch MMZ pomenovaný na jej počesť.

„Čajka 2“ je vylepšená verzia prvého modelu, vyrábaná v rokoch 1967 – 72. Na rozdiel od svojho predchodcu mala druhá verzia odnímateľný objektív so závitom M39. Na prvý pohľad sa jedná o rovnaký závit ako pri fotoaparátoch Leica. Vďaka odlišnej ohniskovej vzdialenosti nie sú objektívy zameniteľné.

„Čajka 2“ dostala prepracovanejšiu spúšť. Pôvodné obdĺžnikové tlačidlo bolo nahradené okrúhlym, s integrovaným závitom pre spúšťový bowden. Naťahovacia páčka získala nový tvar s ergonomickou plastovou koncovkou. Oproti pôvodnému modelu zmizla poistka proti nechcenému natiahnutiu prístroja. Kľuka prevíjania bola nahradená spodným kolieskom, na ktorého čelnú stranu sa presťahoval mechanický ukazovateľ citlivosti použitého filmu. Manuálne nastaviteľný kotúčový ukazovateľ slúži opäť iba ako pomôcka a nie ako nastavenie vnútorného expozimetra, pretože tento model nemal zabudovaný expozimeter. Na vrchnom kryte aparátu sa nachádzajú ukazovatele nastavenia rýchlosti uzávierky a počítadlo záberov. Vstavaná centrálna uzávierka má rýchlosti od B (bulb), 1/30s, 1/60s , 1/125s a maximálne 1/250 s.

Objektív typu Industar 69 disponuje clonou od f2,8-f16 má relatívne vysokú svetelnosť. Objektív dovoľuje ostriť na vzdialenosti od 0,8m – nekonečno (inf.). Ohnisková vzdialenosť má dĺžku 28mm. Aparát sa vyrábal s polepom v šedo zelenom a čiernom prevedení.

VHÚ Bratislava – Vojenského historické múzeum Piešťany získalo fotoaparát v marci 2003 z VÚ 2841 Zvolen bezodplatným prevodom. Pôvodne bol fotoaparát „Čajka 2“ používaný ako dokumentačný fotografický prístroj pre služobné účely ČSĽA. Napriek skutočnosti, že v tomto prípade sa nejednalo o profesionálnu fotografickú techniku, vďaka malým rozmerom bol vhodný nielen pre civilný sektor (voľnočasové aktivity), ale aj pre služobné účely ČSĽA. Zaujímavosťou je, že fotoaparáty CHAJKA často používali aj agenti spravodajských služieb bývalého Sovietskeho zväzu.
Technické údaje :

Hmotnosť: 390 g
Hĺbka: 3 cm (telo) / 5,3 cm (vrátane objektívu)
Šírka: 11 cm
Výška: 8 cm
Rýchlosti uzávierky: B - 1/250sek.
Film: 135/ 35mm kinofilm
Formát: 18 x 24 mm
Svetelnosť: f2,8-16
Hľadáčik: vstavaný
Výrobca objektívu: BELOMO Minsk
Objektív: Industar-69 28/28
Ohnisková vzdialenosť: 28 mm
Text: Mgr. Jerguš Váry (VHÚ – VHM Piešťany)
Foto: Digitalizácia VHÚ – VHM
Zdroj:

KOBUS, Ryszard. Chaika II. [online] [cit. 2021-08-08] Dostupné na internete: https://r-kobus.eu/en/node/95
KRUZIL, Ludvik. Чайка (ČAJKA). [online] [cit. 2021-09-08] Dostupné na internete: http://kluk-tr.blogspot.com/p/fotoaparaty-cajka.html
Návrhový list VHÚ-VHM Piešťany č. 079/2019 zo dňa 16.04.2019

Redakčne upravené (krátené).

Fotogaléria

Vyznamenanie Zlatá hviezda Hrdinu ČSSR kpt. in memoriam Rudolfa Jasioka
Vyznamenanie Zlatá hviezda Hrdinu ČSSR kpt. in memoriam Rudolfa Jasioka
Čestný titul Hrdina Československej republiky (ČSR) bol spolu s Radom červenej zástavy, Radom červenej hviezdy, medailou Za zásluhy o obranu vlasti a medailou Za službu vlasti oficiálne zriadený na základe vládneho nariadenia č. 6/1955 Zb. zo dňa 8. februára 1955. Tento čestný titul bol určený občanom Československa, resp. cudzím štátnym príslušníkom, ako ocenenie ich mimoriadnej odvahy, statočnosti a zásluh pre republiku spojených s vykonaním hrdinského činu, resp. opätovných hrdinských činov. Ideovým vzorom, na základe ktorého bol tento čestný titul zriadený, bol titul Hrdina Sovietskeho zväzu (ZSSR), ktorý bol založený dňa 16. apríla 1934. Čestný titul Hrdinu ČSR udeľoval na návrh vlády prezident republiky, pričom podľa sovietskeho vzoru, keď nositeľovi titulu Hrdina ZSSR bol súčasne prepožičiavaný aj Leninov rád, mal byť aj v Československu vyznamenanému podľa ustanovenia spolu s titulom hrdinu prepožičaný aj Rad Klementa Gottwalda – za budovanie socialistickej vlasti. V praxi sa však tento systém uplatňoval iba vo výnimočných prípadoch. Nositelia titulu Hrdina ČSR, resp. ČSSR boli vyznamenávaní Zlatou hviezdou Hrdinu ČSR, resp. (ČSSR), ku ktorej obdržali aj diplom o vyznamenaní spolu s radovou knižkou ako doklady potrebné pri jej nosení. Vyznamenanie bolo razené zo zlata a malo tvar plastickej päťramennej hviezdy s rozpätím hrotov 29 mm, pričom jej povrch bol hladký a leštený. V strede hviezdy bola vsadená menšia červeno smaltovaná päťramenná hviezdica, pričom na jej averznej strane bol do jej stredu zasadený malý zlatý medailónik s vyobrazením štátneho znaku ČSR (ČSSR). Hviezda sa nosila na 38-mm širokej a 30-mm dlhej látkovej stuhe červenej farby, ktorá bola svojím spodným okrajom spojená so zlatým závesom a vrchným okrajom bola zasadená do zlatej svorky. Samotný záves bol tvorený vodorovne položeným palcátom, pod ktorým boli umiestnené dve prekrížené vavrínové zvitky spojené s hviezdou pomocou závesného krúžku. Zaujímavosťou je, že na reverznej strane tohto krúžku bolo malými číslicami vyrazené poradové číslo vyznamenania. Autorom jeho výtvarného návrhu bol akademický sochár a medailér Otakar Španiel. Zlatá hviezda Hrdinu ČSR (ČSSR) sa nosila vždy na ľavej strane pŕs umiestnená nad ostatnými československými vyznamenaniami, resp. ich stužkami, vždy vo forme in natura, a to v pozícii pred Zlatou hviezdou Hrdinu socialistickej práce. Po smrti vyznamenaného sa Zlatá hviezda nevracala do prezidentskej kancelárie, ale ponechávala sa pozostalým v pietnej úschove, tí ju však nesmeli nosiť.

Prvýkrát bol titul Hrdina ČSSR spolu s právom nosiť Zlatú hviezdu udelený dňa 11. novembra 1965 armádnemu generálovi Ludvíkovi Svobodovi. Ten bol týmto titulom opätovne vyznamenaný aj 30. apríla 1970 a 30. mája 1975. Poslednýkrát bol tento čestný titul (Zlatá hviezda Hrdinu ČSSR č. 24) udelený dňa 3. decembra 1982 vtedajšiemu generálnemu tajomníkovi Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a prezidentovi ČSSR Gustávovi Husákovi.

Dovedna bol tento titul udelený 31-krát (8-krát in memoriam), z toho 14-krát občanovi ZSSR. Zaujímavosťou je, že spolu bolo vyrazených 43 kusov Zlatých hviezd Hrdinu ČSSR, pričom v poradí 32. hviezda bola dňa 27. júna 1995 darovaná Národnému múzeu v Prahe. Všetky záležitosti a dokumenty súvisiace s udeľovaním čestného titulu Hrdina ČSSR sa nachádzajú v správe Archívu Kancelárie prezidenta republiky v Prahe.

Dňa 3. októbra 1969 bol pred blížiacimi sa oslavami 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie (KDO) udelený prezidentom ČSSR Ludvíkom Svobodom čestný titul Hrdina ČSSR in memoriam aj kpt. Rudolfovi Jasiokovi (*9. 2. 1919 Dolná Suchá – dnes súčasť Havířova, ČR), ktorý ako veliteľ tankovej roty v hodnosti poručíka (do hodnosti nadporučíka a vzápätí kapitána bol posmrtne povýšený v roku 1946) hrdinsky padol dňa 30. septembra 1944 na kóte 578 neďaleko poľskej obce Zyndranowa. Jeho pozostalým (matke Františke a sestre Hilde) bola do pietnej úschovy spolu s dekrétom odovzdaná Zlatá hviezda Hrdinu ČSSR č. 11, ktorú ako jeden z najvzácnejších predmetov vôbec získalo niekdajšie Dukelské múzeum do svojich zbierok dňa 28. novembra 1980 od Hildy Jasiokovej na základe darovacej listiny č. 2/81.

Dňa 3. októbra 1969 bol čestný titul Hrdina ČSSR udelený in memoriam aj pplk. Josefovi Khollovi (č. 12), kpt. Františkovi Vránovi (č. 13) a kpt. Vendelínovi Opatrnému (č. 14), ktorí rovnako ako kpt. Rudolf Jasiok hrdinsky padli v priebehu KDO. Busty týchto štyroch hrdinov ČSSR sú od 4. októbra 1982 spolu s ďalšími 11-timi súčasťou Aleje hrdinov Pamätníka 1. československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle, pričom kpt. Rudolf Jasiok je spolu s ďalšími 564 spolubojovníkmi pochovaný na vojnovom cintoríne, ktorý je jeho súčasťou.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ

Fotogaléria

UBK-01
Konštruktér M. E. Berezin začal v roku 1937 projektovať výkonný 12,7-mm synchronizovaný letecký guľomet na pechotný náboj 12,7 x 108 mm. Koncom roka 1938 úspešne absolvoval závodné i polygónne skúšky. V roku 1939 bol ešte do ukončenia vojskových skúšok guľomet BS (Berezin synchronizovaný) schválený Výborom obrany do sériovej výroby. Aj napriek viacerým prednostiam sa vyskytli aj nedostatky. Z uvedeného dôvodu pracoval Berezin na zdokonalení spomenutého systému, ktorého cieľom bolo odstránenie odhalených nedostatkov. Výsledkom úsilia sa stal univerzálny guľomet UB (Univerzálny Berezina) v troch verziách v závislosti od ich umiestnenia: Vežový (UBT), krídlový (UBK) a synchrónny (UBS). Súčiastky z uvedených troch verzií boli navzájom zameniteľné, preto dostal guľomet označenie ako univerzálny. V priebehu skúšok guľomet spoľahlivo pracoval vo výškach 9 km pri teplote ± 48 oC, neprestával pracovať v hlbokých zatáčkach, bojových výkrutoch, slučkách i v strmhlavom lete. Automatická funkcia zbrane bola zabezpečená odberom prachových plynov cez odberový kanál. Pri verzii krídlového (UBK) a synchrónneho (UBS) sa realizovalo diaľkové riadenie systému nabíjania v prípade prerušenia streľby vo vzduchu použitím stlačeného vzduchu. Bol to prvý systém s pneumatickým nabíjaním guľometu v sovietskom letectve. Vo februári  1941 univerzálny guľomet Berezina úspešne absolvoval vojskové skúšky. V apríli toho istého roka bol prijatý do výzbroje Vojenských vzdušných síl Červenej armády. 12,7-mm guľomet UB preukázal za necelé dva mesiace po začatí vojny neefektívnosť 7,62-mm guľometov pri streľbe proti vzdušným cieľom. Vyrábal sa v Sovietskom zväze v závodoch v Tule a Iževsku počas rokov 1941 až 1945. V zložitom období vojny bolo vyrobených viac ako 130 000 kusov. Okrem iných typov lietadiel v ZSSR sa guľomet UBK/UBT využíval aj v streleckej veži lietadiel typu Lisunov Li-2, ktoré počas SNP prepravovali leteckým mostom osoby a materiál  na Slovensko. V období po 2. svetovej vojne sa v Československu nachádzal variant UBK aj vo výzbroji licenčne vyrábaných cvičných prúdových lietadiel MiG-15 UTI. 12,7-mm letecký guľomet UBK získalo Vojenské historické múzeum v Piešťanoch v roku 2004 z Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika v Košiciach.
 

Technické údaje:

Kaliber: 12,7 mm
Hmotnosť úplného guľometu:
a) Vežový variant (UBT): 21,43 kg
b) Krídlový variant (UBK): 21,14 kg
c) Synchrónny variant (UBS): 21,45kg
Počiatočná rýchlosť strely: 814 – 850 m/s
Praktická rýchlosť streľby: 700 – 800 výstrelov za min
 
Text: Mgr. Tomáš Hanich (VHÚ – VHM Piešťany)
Foto: Mgr. Tomáš Hanich (VHÚ – VHM Piešťany)

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky