Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

SPIRETA - V vz. 77

Vypublikované:
SPIRETA - V vz. 77
SPIRETA - V vz. 77
Základom mobilnej ventilačnej techniky v ČSSR sa od konca sedemdesiatych a v priebehu osemdesiatych rokov 20. storočia stal kriesiaci prístroj SPIRETA – V. Jeho vznik pritom úzko súvisel s požiadavkou Ministerstva národnej obrany ČSSR, ktoré začiatkom 70. rokov 20. storočia navrhlo repasovať starší typ kriesiaceho prístroja Chirana – Prema KPT-V. Tento prístroj mal však vysokú hmotnosť, bolo nutné ho transportovať dvoma osobami a nespĺňal požiadavky kladené na vyššiu mobilitu prístroja a odolnosť materiálov. V spolupráci národného podniku Konštrukta Trenčín a novovznikajúcej divízie ventilačnej techniky národného podniku Chirana Stará Turá tak vzniklo nové, originálne riešenie – zariadenie pre automatické časové riadenie prístroja pre umelé dýchanie s prerušovaným pretlakom, obsahujúce pneumatický generátor tlakových pulzov – cyklátor. Toto zariadenie zabezpečovalo kľúčový prvok – automatický mechanický časovač dychových fáz. Osvedčená koncepcia prerušovaného pretlaku spolu s použitím kyslíka ako hnacieho prvku, jednoduché ovládanie a absencia elektroniky v prístroji urobili zo Spirety - V zariadenie umelej pľúcnej ventilácie použiteľné aj v náročných podmienkach. Dôležitým faktorom bola aj hmotnosť – 17,5 kg, čo oproti predošlým kriesiacim zariadeniam umožnilo transport zariadenia jednou osobou. Prístroj sa vyrábal v dvoch vyhotoveniach a to pre civilné účely – najmä pre rýchlu zdravotnú službu a pre účely ČSĽA s označením Spireta-V vz. 77. Vo vyhotovení pre armádne účely bolo vyrobených 3 596 kusov tohto zariadenia. 

Prístroj bol určený na poskytovanie krátkodobej umelej pľúcnej ventilácie vnútornou metódou raneným a zasiahnutým do doby obnovenia spontánneho dýchania. Zabezpečoval tiež liečbu vzduchom obohateným kyslíkom a umožňuje aj odstránenie sekrétu z dýchacích ciest odsávacím zariadením v poľných podmienkach, v tých etapách zdravotníckej služby, kde bol zaradený lekár. Pracoval na princípe časového ventilátora s úsporným pohonom na medicinálny kyslík z vlastnej tlakovej fľaše. Kyslík využitý na pohon prepínacieho zariadenia sa bezo zvyšku využíval na liečbu ranených a zasiahnutých. Kriesiaci prístroj pracoval v poli za všetkých podmienok a pri teplotách od - 20 °C až do + 40 °C. Prístroj bolo možné používať aj počas presunu. Skladoval sa v krytých priestoroch do 90 % relatívnej vlhkosti vzduchu bez chemických výparov, najmä benzínových a olejových a nekonzervoval sa. 

Spireta –V vz. 77 pozostáva z ovládacej skrinky, redukčného ventilu, dvojlitrovej tlakovej kyslíkovej fľaše, z tvárových polomasiek číslo 3 a číslo 5, zo systému umelej pľúcnej ventilácie, z inhalačného a odsávacieho systému, z protichemického filtra MOF – 4, z anestéziologického laryngoskopu, z prívodnej hadice, zo základného vybavenia I., zo základného vybavenia II. a náhradných dielov. Je uložený v prenosnej plechovej skrinke s rýchlouzávermi, chránený proti vnikaniu prachu, nečistôt, vlhkosti a prepravným rizikám. Stručný návod na obsluhu je na vnútornej strane nízkeho veka, pod ktorým je aj priestor na uloženie dokumentácie a návodov na použitie a údržbu. Základné vybavenie I. obsahuje príslušenstvo pre inhaláciu kyslíka a pre umelú ventiláciu pľúc. Základné vybavenie II. obsahuje odsávací systém a náhradné diely. Súčasťou prístroja je anestéziologický laryngoskop typ – V, prevedenie I., určený na vyšetrenie laryngu a k zavádzaniu endotracheálnych rúrok. 

Kriesiaci prístroj Spireta – V s výrobným číslom 86070073 bol vyrobený v roku 1986 v Chirane, koncernový podnik Stará Turá. Používal sa vo VÚ 8137 Plavecké Podhradie, VÚ 2362 Liptovský Mikuláš, pričom dokumentácia o funkčnosti bola vedená od 29. januára 1986 do 2. marca 1994. Prístroj nadobudlo VHM Piešťany v roku 2005 bezodplatným prevodom z VÚ 2362 Liptovský Mikuláš. 

Technicko-taktické údaje : 

Vstupný tlak: od 0,4 až do 15,0 MPa poistný tlak – 0,5 až 0,6 MPa 
Frekvencia vdychov: 10 až 16 za minútu 
Dychové objemy pri UVP: 8 – 10 – 12 litrov za minútu 
Dávky kyslíka pre inhaláciu: 3,5 – 6,5 – 10 litrov za minútu 
Objem kyslíka v dýchacej zmesi: 32 až 38 % 
Spotreba kyslíka pri UVP: 1,5 až 2,4 litra za minútu 
Spotreba kyslíka pri odsávaní: 12 litrov za minútu 
Rozmery skrinky: 596 x 395 x 166,5 mm 
Celková hmotnosť: 17,5 kg plocha na skladovanie 0,240 m2

Použitá literatúra: 

VHM Piešťany, Zb. XXI. – Zdravotnícky materiál, ZM 119 Prístroj kriesiaci Spireta – V, druhostupňová evidencia.
Zdrav-23-2. Takticko-technická data polního zdravotnického materiálu a techniky vojskových etap zdravotnické služby Československé lidové armády. Praha : MNO, 1986, 275 s.
Zdrav-23-3. Takticko-technická data polního zdravotnického materiálu a techniky útvarů a zařízení zdravotnické služby Československé lidové armády. Praha : MNO, 1986, 711 s.
Zdrav-9-2. Zabezpečení československé lidové armády zdravotnickým materiálem za války. Praha : MNO, 1979, 108 s.
Zdrav-9-7. Technické zabezpečení polní zdravotnické techniky v míru. Praha : MNO, 1980, 95 s.
BOHUŠ, Ondrej – POKORNÝ Jiří. Anesteziologie a resuscitace v České a Slovenské republice na cestě k oborové samostatnosti.1. Praha: Pražská vydavatelská společnost, 1996, 184 s. ISBN 80-85369-36-2
VETEŠNÍK, Jakub.  Projekt SPIRETA-V. In Anesteziologie a medicína, 2016, č. 2, s. 126-130.

Text / Foto: Mgr. Dušan Dzuro, VHÚ – VHM

Fotogaléria

Návrat na začiatok stránky