Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Slovenské národné povstanie a Európa v zbrani proti fašizmu - Konferenčná výzva

Aktualizované:
Slovenské národné povstanie a Európa v zbrani proti fašizmu -  Konferenčná výzva
Slovenské národné povstanie a Európa v zbrani proti fašizmu - Konferenčná výzva

Medzinárodná  konferencia • Banská Bystrica • 12.  - 13. 11. 2024


Múzeum Slovenského národného povstania spolu so svojimi partnermi organizuje pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na medzinárodné, národné i regionálne kontexty tejto najvýznamnejšej vojenskej akcie moderných slovenských dejín tvoriacej neoddeliteľnú integrálnu súčasť príbehu antifašistickej rezistencie v Európe počas druhej svetovej vojny.

Cieľom konferencie je priblížiť nové poznatky o prípravách a priebehu SNP, identifikovať jeho miesto v medzinárodnom hnutí odporu, porovnať spoločné a rozdielne črty odbojových prúdov doma i v zahraničí, poukázať na ich koordináciu v nadnárodnom meradle, ako aj zanalyzovať formatívne aspekty vývoja na povstaleckom území (politika, spoločnosť, armáda, každodenný život).

Prihlášky:

Abstrakty svojich príspevkov v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku (najviac 500 slov) pošlite, prosím, na e-mailovú adresu konferencie@muzeumsnp.sk najneskôr do 20. septembra 2024. Po tomto termíne už príspevky neprijímame. Z časových a kapacitných dôvodov si vyhradzujeme právo príspevok nezaradiť do programu.

Organizačné informácie:

Konferencia sa bude konať na pôde hlavného organizátora, Múzea Slovenského národného povstania (Kapitulská 23, Banská Bystrica / MAPA) v dňoch 12. – 13. novembra 2024. 

Konferenčnými jazykmi sú slovenčina, čeština a angličtina. Simultánne tlmočenie bude počas celého podujatia zabezpečené.

Témy príspevkov

by sa mali zamerať (ale nie sú obmedzené) na nasledovné okruhy:

• Vznik antifašistických hnutí a ich kooperácia v Európe

• Prejavy a dynamika rezistencie voči nacistickému Nemecku
a jeho spojencom v Európe

• Prípravy povstania na Slovensku

• Medzinárodné kontexty Slovenského národného povstania (SNP ako súčasť európskej antifašistickej rezistencie)

• Pomoc SNP zo strany Spojencov

• Slovenská armáda a ozbrojené zložky SNP

• Bojové operácie na povstaleckých frontoch

• Povstalci a ich motivácie (individuálne príbehy a pohnútky aktérov)

• Politický systém a režim na povstaleckom území

• Civilný život na povstaleckom území

• Nemecký okupačný režim na Slovensku

• Politické, národnostné a rasové perzekúcie počas a po SNP

Partneri podujatia:

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica, Vojenský historický ústav Bratislava, Ústav pamäti národa Bratislava, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na niektorý z nasledujúcich kontaktov:

konferencie@muzeumsnp.sk
katarina.ristveyova@muzeumsnp.sk
 

Vo formáte PDF:

CFP BANSKÁ BYSTRICA - M SNP - VHÚ a i. - 2024 - SK
CFP BANSKÁ BYSTRICA - M SNP - VHÚ a i. - 2024 - EN

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky