Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Kronika Slovenského štátu 1939 – 1941

Aktualizované:
Kronika Slovenského štátu 1939 – 1941
Kronika Slovenského štátu 1939 – 1941

HALLON, Ľudovít a kol. Kronika Slovenského štátu 1939 – 1941. Praha : Ottovo nakladatelství, s. r. o., 2019, 272 s. : fotogr., reg., pram. a lit. ISBN 978-80-7451-754-9. [Autorský kolektív: Igor Baka, Martina Fiamová, Ľudovít Hallon (vedúci aut. kolektívu), Ján Hlavinka, Ľubica Kázmerová, Jaroslava Roguľová, Miroslav Sabol, Michal Schvarc].
Kolektívna monografia autorov Historického ústavu SAV a Vojenského historického ústavu príťažlivou formou prezentuje udalosti, osobnosti a atmosféru prvých rokov existencie jedného z najkomplikovanejších období novodobej slovenskej histórie – vojnovej Slovenskej republiky. Chronologicky spracovaná textová časť kroniky, dotvorená množstvom fotografického a obrazového materiálu, približuje vznik slovenského štátu, vývoj jeho mocensko-represívneho aparátu, ideové ukotvenie slovenskej politickej reprezentácie a jeho dôsledky, činnosť paramilitantných organizácií, armádnych a bezpečnostných zložiek, gradujúce sa perzekučné, predovšetkým protižidovské praktiky, formovanie zahraničného a domáceho odboja, všemocnú silu propagandy autoritárskeho režimu, jednotlivé oblastí národného hospodárstva, charakter a rozvoj školstva, vedy, kultúry, umenia, zdravotníctva, športu a pod. Prvá časť kroniky končí vstupom Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR 22. júna 1941. Textovú faktografiu umocňuje chronologický prierez najdôležitejších udalostí, nielen slovenského, ale aj medzinárodnopolitického a vojnového diania, uvedený na každej dvojstrane. Autorské zloženie monografie je garanciou objektívnosti a zrozumiteľné a prehľadné mnohospektrálne spracovanie ju predurčuje širokej čitateľskej verejnosti.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky