Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Tri duby

Aktualizované:
Tri duby
Tri duby
MODROVICH, Jozef. Tri duby. Ed.: Peter ŠUMICHRAST. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2019, 351 s. ISBN 978-80-89514-60-1.
Prvé vydanie literárneho spracovania leteckých udalostí v slovenskom povstaleckom zápase (SNP), poznačené politickou dikciou 50. rokov minulého storočia, revidoval Modrovich v druhom prepracovanom vydaní z roku 1969. Súčasné vydanie v edičnom spracovaní vojenského historika je neobvyklou kombináciou románovej výpovede vojnového letca a odbornej faktografie dotvárajúcej a spresňujúcej obraz o prípravách povstania v Leteckej škole slovenských vzdušných zbraní, formovaní Kombinovanej letky leteckej skupiny 1. čs. armády na Slovensku, o jednotlivých bojoch a osudoch povstaleckých letcov, s ktorými Modrovich vybojovával bojové i morálne víťazstvo v protifašistickom zápase. Letcovo podrobné líčenie udalostí, plnenia náročných úloh i osobného preciťovania vo vypätom lete a jeseni 1944 dopĺňa editorov kompletný životný profil Jozefa Modrovicha, vrátane nevďačného povojnového osudu, ktorý vyznamenaniami oceňovanému letcovi nadelil aj nútený odchod z radov čs. armády. Kvalitné obrazové prílohy zvyšujú hodnotu aktuálneho vydania a zaujímavo personalizujú a vizualizujú opisované povstalecké dianie. 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky